Kekahi Mau Pule Baha'i, ma ka olelo Hawai'i
Prayer for the Pacific
home page
next page
previous page
printable version
links
bahaiprayers.org