Bahá'í modlitby
Home Previous Page Next page Languages

Bahá'í modlitby

Požehnané je místo a dům a kraj a město a srdce a hora a útulek a jeskyně a údolí a země a moře a ostrov a louka, kde byla učiněna zmínka o Bohu a velebena Jeho chvála.

Bahá'u'lláh