Bahá’í Prayers in Lakota

Short obligatory prayer

Wakȟáŋ Tȟáŋka mitȟáwa kiŋ, slolčhíyiŋ na wakȟáŋčhila kta čha mayákaǧe k’uŋ hé blaátȟaŋiŋ.
Miyé wíyowakihi šni na niyé níš waníš’aka, na miyé wamáȟpaničiŋ na niyé níš wínižiča čha hená blatȟáŋiŋ.
Wakȟáŋ Tȟáŋka waŋžíla k’uŋ hé niyé, wókȟokipȟe ičhúŋhaŋ wawóyakiye, oníč’ihi.

Bahá’u’lláh

Blessed is the spot

Oyáŋke kiŋ na thípi kiŋ yawáštepi
na owáŋka kiŋ, na otȟúŋwahe kiŋ
na čhaŋté kiŋ, na ȟé kiŋ
na oónakižiŋ kiŋ, na iǧúǧa oȟlóka kiŋ
na ósmaka kiŋ, na makȟóčhe kiŋ
na mniwáŋča kiŋ, na wíta kiŋ
na obláye waŋ ektá
Wakȟáŋ Tȟáŋka káǧapi k’uŋ hé,
na ektá tȟawóyawašte wóčhažeyalyapi.

Bahá’u’lláh

Remover of Difficulties

Wakȟáŋ Tȟáŋka kiŋ išnála wótheȟi yuȟéyab ičú.
Heyá po: Wakȟáŋ Tȟáŋka yawášte po. Wakȟáŋ Tȟáŋka kiŋ hé é.
Tuwé ke éyaš tȟawówaši héčhapi, tuwé kiŋ iyúha iyé tȟawáčhiŋ ognáyaŋ úŋpi.

The Báb

Oh God, guide me

Wakȟáŋ Tȟáŋka, kašká mayúza yo, awáŋmaglaka yo, pȟetížaŋžaŋ wíyakpa na wičháȟpi iléǧa čha makáǧa yo.
Waníš’akiŋ na wíyoyakihi.

‘Abdu’l-Bahá

Translations courtesy Lakota Language Consortium.
Special thanks to the kind help of Paula Bidwell and Marc Bellario.