Bahá’í Prayers in Quechua

Short obligatory prayer

Noqa rikuni, Aa Apu Yaya Diusniy, Qan rikhurichiwasqaykita rejsisunaypaj, yupaychasunaypaj.  Cheqamanta yachani kunanpacha mana atiyniyoj kasqayta, Qan Manchay Jatun atiyniyoj kasqaykita, mana imayoj kasqayta jinataj Qan Qhapaj Kasqaykita.  Mana Waj Apu Yaya Dius kanchu Qanmanta astawan, Pichus mana allimpi yanapakuj, Pichus Kaj Payllamanta.

Bahá’u’lláh

Unity prayer

Aa Diosniy!  Aa Diosniy!  Kamachisniykejpaj sonqosninkuta ujllachay, jatun Munayniykitataj rejsichiy.  Paykuna Kamachisqaykita uyayta atinankupaj.  Nisqaykitataj junt’achayta.  Kallpayninkupi yanapay, Aa Dios, qoytaj atiyta Qanpaj llank’anankupaj.

Aa Dios, ama paykunata sapallankuman saqerpariychu, manachayrí puriyninkuta Qanpaj Yachayniykej k’anchaywan pusaykachay, Munayniykiwantaj sonqosninkuta kusichiy, Cheqamanta, Qan kanki Yanapyninku jinataj Wiraqochanku.

Bahá’u’lláh