Bahá'í modlitby
Home Previous Page Next page Languages

Krátká denní modlitba

Dosvědčuji, ó můj Bože, že jsi mne stvořil, abych Tě znal a uctíval.

Doznávám v tomto okamžiku svou bezmocnost a Tvoji moc, svou chudobu a Tvé bohatství.

Není Boha kromě Tebe, Pomocníka v nebezpečí, Skrze Sebe Jsoucího.

Bahá'u'lláh