Bahá'í modlitby
Home Previous Page Next page Languages

Odpuštění

Jsem ten, ó můj Pane, který k Tobě obrací tvář a upíná naděje na zázraky Tvé milosti a zjevení Tvého dobrodiní. Modlím se k Tobě, Pane, nedopust, abych se odvracel zklamaný ode dveří Tvé milosti a neponechávej mne prosím napospas těm, kteří zavrhli Tvou Věc.

Jsem, ó můj Bože, Tvůj služebník a syn Tvého služebníka. Poznal jsem Tvou pravdu ve Tvých dnech a namířil své kroky ke břehům Tvé jedinosti. Uznávám Tvou jedinečnost, dotvrzuji Tvou jednotu a doufám ve Tvé odpuštění a prominutí. V moci Tvé je činit, jak se Ti zlíbí. Není Boha kromě Tebe, Přeslavného, Vždy Odpouštějícího.

Bahá'u'lláh

 

Snažně Tě prosím, ó můj Pane, odpust mi každou zmínku, jež není zmínkou o Tobě a každou chválu, jež není chválou Tebe a každé štěstí, jež není štěstím ve Tvé blízkosti a každé potěšení, jež není potěšením z rozmlouvaní s Tebou a každou radost, jež není radostí ze Tvé lásky a libosti a všechno, co mi přináleží, ale nemá žádné spojitosti s Tebou, ó Ty, Jenž jsi Pánem pánů, Ty, Jenž poskytuješ prostředky a odemykáš dveře.

Báb