Bahá'í modlitby
Home Previous Page Next page Languages

Pomoc a podpora

Ó můj Bože! Žádám Tě při Tvém nejskvostnějším Jménu, abys mi pomáhal v tom, co přinese prospěch záležitostem Tvých služebníků a rozkvět Tvým městům. Tobě, vskutku, náleží moc nade vším.

Bahá'u'lláh

 

Je nějaký Vysvoboditel z těžkostí kromě Boha?

Rci: Chválen bud Bůh! On je Bůh! Všichni jsou Jeho služebníci a všichni se řídí Jeho příkazem.

Báb

 

Rci: Bůh postačuje všem věcem a nade vše a nic na nebesích ani na zemi nepostačuje, jen Bůh. Vpravdě On Sám v Sobě je Vědoucí, Zachovávající, Všemohoucí.

Báb

 

Ó ty, jenž obracíš svou tvář k Bohu! Zavři oči před vším ostatním a otevři je říši Nadevše Slavného.

Žádej vše, co si přeješ, pouze od Něho;
hledej vše, co hledáš, pouze u Něho.

Jedním pohledem dává sto tisíc nadějí,
jedním ohlédnutím uzdravuje sto tisíc nevyléčitelných nemocí,
jedním mžikem oka klade balzám na každou ránu,
jediným kývnutím osvobozuje srdce z okovů zármutku.

On činí, jak činí, a co nám zbývá?
On uskutečňuje Svou Vůli a nařizuje, co si přeje.
Pak je pro tebe lepší sklonit hlavu v odevzdanosti
a vložit svou důvěru v Nadevše Milosrdného Pána.

'Abdu'l-Bahá