Rock Painting at Tsodilo Hills, Botswana

Meleko
Tests & Difficulties

("Is there any Remover of difficulties . . .")

A go na le Motlosi wa mathata fa e se Modimo?  Ruri: Go bakwe Modimo!  One ke Modimo!  Botlhe ke batlhanka ba One, mme botlhe ba tshelela mo taolong ya One!

The Báb