Rock Painting at Tsodilo Hills, Botswana

Phodišo
Healing

("Thy name is my healing, . . .")

Leina la Gago ke phodiso ya me, Modimo wa me wee, mme go Go umaka ke kalafi mo go nna.  Go nna gaufi Nao ke tsholofelo ya me, mme go Go rata ke mompati.  Boutlwelo-botlhoko jwa Gago mo go nna ke phodiso ya me le monamodi wa me mo lefatsheng le, le mo lefatsheng le le tlang.  Wena, ammaaruri, O O O Bobelo-Bogolo-Gotlhe, O O Itseng-Tsotlhe, Motlhale-Otlhe.

Bahá'u'lláh