Lutje për Pionierët

Ti e di, O Perëndi, dhe je dëshmitari im, se unë nuk kam dëshirë tjetër në zemrën time, veçse të fitoj pëlqimin Tënd, të konfirmohem në shërbimin Tënd, t'ia përkushtoj veten time shërbimit për Ty, të punoj në vreshtin Tënd të madh dhe të sakrifikoj gjithçka në shtegun Tënd. Ti je i Gjithëdijshmi dhe Ai që Sheh Gjithçka. Unë nuk kam dëshirë tjetër, veçse t'i kthej hapat e mi, në dashurinë time për Ty, drejt maleve e shkretëtirave, për të shpallur me zë të lartë ardhjen e Mbretërisë Sate dhe për të përhapur Fjalën Tënde midis gjithë njerëzve. O Perëndi! Hape rrugën për këtë të pafuqishëm, jepi ilaçin këtij të sëmuri dhe dhuroji shërimin Tënd këtij të vuajturi. Me zemrën që më digjet zjarr e me sy të përlotur, të përgjërohem Ty në Pragun Tënd.

O Perëndi! Unë jam i përgatitur t'i qëndroj çdo sprove në shtegun Tënd dhe dëshiroj me gjithë zemër e me shpirt t'i bëj ballë çdo vështirësie.

O Perëndi! Mbromë nga tundimet. Ti e di fare mirë se unë jam ndarë nga të gjitha gjërat dhe e kam çliruar veten nga të gjitha mendimet. Unë nuk kam punë tjetër veç përmendjes Sate dhe asnjë aspiratë tjetër, veçse të të shërbej Ty.

'Abdu'l-Bahá