Lutje Bahá'í

"I bekuar është trualli, dhe shtëpia, dhe vendi, dhe qyteti, dhe zemra, dhe mali, dhe streha, dhe guva, dhe lugina, dhe toka, dhe deti, dhe ishulli, dhe livadhi, ku emri i Perëndisë është përmendur, dhe lëvdata e Tij është lartësuar."   Bahá'u'lláh

Një Përzgjedhje Lutje dhe Shkrime të Shenjta Bahá'í
Asambleja Shpirtërore Kombëtare
e Bahá'í-ve të Shqipërisë
Rruga e Dibrës 59 - Tiranë
Botimi i dytë 2001 - 158 E.B.

Originally published as:Bahá'í Prayers - A Selection for All Occasions
Bahá'í Publishing Trust, Spiritual Assembly of the Bahá'ís of Malaysia, 1985
Text: Albanian