Bahá'í modlitby
Home Previous Page Next page Languages

Jednota

Ó můj Bože, ó můj Bože!

Sjednot srdce Svých služebníků a odhal jim Svůj veliký záměr. Kéž následují Tvá přikázání a řídí se Tvými zákony. Pomoz jim, ó Bože, v jejich úsilí a propůjč jim sílu, aby Ti mohli sloužit. Ó Bože, neponechávej je sobě samým, nýbrž ved jejich kroky světlem Svého poznání a potěš jejich srdce Svou láskou. Vpravdě, Ty jsi jejich Pomocník a Pán.

Bahá'u'lláh