Bahá'í modlitby
Home Previous Page Next page Languages

Zkoušky a obtíže

Ó Ty, Jehož zkoušky jsou uzdravujícím lékem pro Ty, kteří jsou Ti blízcí, Jehož meč je horoucí touhou všech, kteří Tě milují, Jehož šípy jsou nejdražším přáním těch srdcí, která po Tobě touží, Jehož výnos je jedinou nadějí těch, kteří uznali Tvou pravdu! Snažně Tě prosím při Tvé božské líbeznosti a při lesku a nádheře slávy Tvé tváře, sešli nám ze Svého útočiště na výšinách to, co nám pomůže se Ti přiblížit. Učiň naše kroky jistými ve Tvé Věci, ó můj Pane, a osvie naše srdce září Svého poznání a prosvětli naši hru jasem Svých jmen.

Bahá'u'lláh

 

Rozptyl můj zármutek Svou štědrostí a šlechetností, ó Bože, můj Bože, a zažeň mou úzkost Svou vládou a mocí. Vidíš, ó můj Bože, jak obracím tváří k Tobě v době, kdy jsem ze všech stran skličován bolestí a zármutkem. Vroucně Tě prosím, ó Ty, Který jsi Pánem všeho bytí a zastiňuješ všechny věci viditelné i neviditelné, při Tvém Jménu, kterým jsi podmanil srdce a duše lidí a při vlnách Oceánu Tvé milosti a skvoucí záři Denice Tvé štědrosti, abys mne započítal k těm, kterým nikdy nic nezabrání obracet tvář k Tobě, ó Pane všech jmen a Stvořiteli nebes.

Vidíš, ó můj Pane, co mne postihlo ve Tvých dnech. Úpěnlivě Tě žádám při Tom, Jenž je Rozbřeskem Tvých Jmen a Místem úsvitu Tvých přívlastků, abys pro mne určil to, co mi umožní povstat ke Tvé službě a velebit Tvé ctnosti. Ty jsi, vpravdě, Nejmocnější, Ty odpovídáš na modlitby lidí.

A konečně Tě prosím při světle Tvého tváře, abys požehnal mému konání, zprostil mne dluhů a uspokojil mé potřeby. Tvou moc a vládu doznávala každá ústa a Tvou svrchovanost a Tvůj majestát poznalo každé chápající srdce. Není Boha krom Tebe, Který slyšíš naše modlitby a jsi připraven odpovědět.

Bahá'u'lláh