Bahá'í modlitby
Home Previous Page Next page Languages

Rodina

Vidíš, Ó Pane, naše ruce pozvednuté v pokorné prosbě k nebi Tvé přízně a štědrosti. Dej, ae je naplní poklady Tvé velkomyslnosti a štědré přízně. Odpuse nám, našim otcům a matkám a vyplň všechna naše přání z oceánu Své milosti a Božské přízně. Přijmi, Ó Milovaný našich srdcí, všechno naše konání na Tvé stezce. Tys, vpravdě, Nejmocnější, Nejvznešenější, Neporovnatelný, Jediný, Odpouštějící, Milostivý.

Bahá'u'lláh

 

Ó Pane! V tomto Největším Zřízení přijímáš přímluvy dětí za jejich rodiče. Je to jeden z pozoruhodných a nekonečných darů tohoto Zřízení. Přijmi tedy, ó laskavý Pane, prosbu Svého služebníka na prahu Tvé jedinosti a ponoř jeho otce do oceánu Své milosti. Vždye jeho syn povstal, aby se oddal Tvé službě, a po všechen čas vynakládal úsilí na stezce Tvé lásky. Vpravdě, Tys Dárce, Odpouštějící a Laskavý.

'Abdu'l-Bahá