Bahá'í modlitby
Home Previous Page Next page Languages

Uzdravení

Tvé Jméno mne hojí, ó můj Bože a vzpomínka na Tebe je mým lékem. Tvá blízkost je mou nadějí a láska k Tobě je mým průvodcem. Tvé milosrdenství mne léčí a pomáhá mi v obou světech, v tomto i příštím. Ty jsi vpravdě Přeštědrý, Vševědoucí, Nejmoudřejší.

Bahá'u'lláh