Ana Taeka Te Atua - Karikorikoan Tataro ao Tabureti man Korobokin te Bahá'í
Te Auti (Home) Ae Rimoa (Previous) Ae Kan Riki (Next) bahaiprayers.org
 

TATARO TABEUA

Glow of Sky at Twilight

Te mimitong Nakoim, Ngkoe te Atua, i bukina ngkai Ko kaotiota te tangira nakon te botannaomata!  Boni Ngkoe are Maiura ao Ootara, kairiia Am toro ni Kawaim, ao bwa ti na kaubwai Iroum ao ni kainaonmtaiira man bwaai nako ma tii Ngkoe.

Te Atua, reireiniira Am Katiteuana ao anganiira namakinan Am Katiteuanaaki, bwa ti aonga n aki noora temanna ma tii Ngkoe.  Boni Ngkoe te atataiaomata ao te Tia Aanga te kakabwaia!

Te Atua, karika i nanoia ake Ko tangiriia ain Am tangira, bwa E aonga ni kamaunai iangoan bwaai nako bwa tii Ngkoe.

Te Atua, Kaotii nakoiira. Am bwai aika akea tokiia - ae kaman iai Ngkoe ao n akea naba Tokim, ao bwa akea riki te Atua bwa tii Ngkoe, Ni koaua, ti kunea Iroum te mweeraoi ao te korakora.

Bahá'u'lláh