Ana Taeka Te Atua - Karikorikoan Tataro ao Tabureti man Korobokin te Bahá'í
Te Auti (Home) Ae Rimoa (Previous) Ae Kan Riki (Next) bahaiprayers.org
 

TE INGABONG

Beach at Fiji Resort

I a tia ni uti i nanon Am katantan, Atuau, ao e riai bwa teuare e ukoukora katanana ni maeka i nanon Am tabo ae e tabu ae e kakaawakin ma korakoran Am totoko.  Kaootaa nanou, au Uea, ma ootan nako rikiraken Bongin Am Kaotioti, n aron ae Ko bon kaootaa naba rabwatau n ootan ngainan Am aakoi.

Bahá'u'lláh