Ana Taeka Te Atua - Karikorikoan Tataro ao Tabureti man Korobokin te Bahá'í
Te Auti (Home) Ae Rimoa (Previous) Ae Kan Riki (Next) bahaiprayers.org
 

TE TAIRIKI

Ocean waves crashing

Atuau, au Mataniwi, are bon katokin au kaantaninga!  Aei, bon Am toro are e iangoa matuuna i aan kamanomanon Am atataiaomata, ma ni matu i aan Umwam n aakoi, ao ni Bubutiiko ma te nanorinano Am tararua ma Am kakaawakin.

I Butiiko, au Uea, ni Matam aika a bon aki mamatu, bwa Ko na kawakinii matau n aki noora teuana bwa tii Ngkoe.  Kakorakorai, ngkanne, aia noraaba bwa a aonga n noori Am kanikina, ao n noora rubin karawan Am Kaotioti.  Boni Ngkoe Ngaia are i matan Ana Kaotioti are a mwaeiei iai taian korakora nako.

Bon akea te Atua bwa tii Ngkoe, Moan te Mwaaka, te babaairei bwaai nako, te Aki ataaki Arona.

Bahá'u'lláh