Ana Taeka Te Atua - Karikorikoan Tataro ao Tabureti man Korobokin te Bahá'í
Te Auti (Home) Ae Rimoa (Previous) Ae Kan Riki (Next) bahaiprayers.org
 

TE KATOKI AORAKI

Palm Trees on Beach in Fiji

Atuau, Aram bon katokan aorakiu, ao Uringam bon au bwai ni kamaru-rung.  Kaaniu ma ngkoe bon au kaantaninga, ao Tangiram bon raoraou.  Am ataataiaomata nakoiu bon katokan aorakiu ao betiau ni kauatabo n te aonaaba aei ao ae e na roko.  Ngkoe ni koaua, bon te Kabanea n Tituaraoi, te Kabanea n Ataibwai, ao te Kabanea ni Wanawana.

Bahá'u'lláh