Bashkëshortët

O Perëndi, Perëndia im! Kjo shërbëtore Jotja të thërret Ty, beson në Ty, e kthen fytyrën ndaj Teje, të lutet Ty të lëshosh mbi të bujaritë e Tua qiellore, t'i shfaqësh asaj misteret e Tua shpirtërore dhe të hedhësh mbi të dritat e Hyjnisë Sate.

O Zoti im! Bëj që sytë e bashkëshortit tim të shohin. Gëzoja atij zemrën me dritën e dijes për Ty, tërhiqe mendjen e tij drejt bukurisë Sate të ndritshme, gëzoja atij shpirtin duke i reveluar shkëlqimet e Tua të dukshme.

O Zoti im! Hiqe perden nga sytë e tij. Derdhi bujaritë e Tua të shumta mbi të, dehe atë me verën e dashurisë për Ty, bëje atë njërin prej engjëjve të Tu, këmbët e të cilëve ecin mbi këtë tokë edhe pse shpirtrat e tyre fluturojnë në qiejt e lartë. Bëje atë një pishtar ndriçues, që shkëlqen me dritën e urtisë Sate midis njerëzve të Tu.

Me të vërtetë, Ti je i Çmuari, Gjithmonëdhënësi, Dorëhapuri.

'Abdu'l-Bahá