Prindërit

"Lum ai që i kujton prindërit e vet kur lidhet me Perëndinë." Báb

Ti i shikon, O Zot, duart tona që luten të shtrira drejt qiellit të favorit e të bujarisë Sate. Bëj që ato të mbushen me thesaret e bollëkut e të favoreve të Tua bujare. Ndjena ne dhe etërit tanë e nënat tona, dhe plotësona gjithçka dëshirojmë nga oqeani i hirit e i bujarisë Sate Hyjnore. Pranoji, O i Shumëdashuri i zemrave tona, të gjitha bëmat tona në rrugën Tënde. Ti je, me të vërtetë, Më i Pushtetshmi, Më i Lavdëruari, i Pakrahasueshmi, i Vetmi, Falësi, i Hirshmi.

Bahá'u'lláh

O Zot! Në këtë Dispensacion Më të Madh, Ti e pranon ndërhyrjen e fëmijëve në favor të prindëve të Tyre. Kjo është një prej dhurëtive të pafundme e të posaçme të këtij Dispensacioni. Prandaj, O Ti Zot i mirë, pranoje kërkesën e këtij shërbëtori Tënd në pragun e vetësisë Sate dhe zhyte atin e tij në oqeanin e hirit Tënd, sepse ky bir u rrit për të të shërbyer Ty dhe bën vazhdimisht përpjekje në shtegun e dashurisë Sate. Me të vërtetë, Ti je Dhënësi, Falësi dhe i Miri!

'Abdu'l-Bahá