Watöver düsse Siet
About this site
 

Stimm an, o Mien Dener, Gott Sien Versen, de di gäven worrn sünd, jüst as de jüm anstimmt hebbt, de Em toneeg' trocken sünd, so dat dien Melodie ähr Söötheit dien egene Seel anstääkt un de hele Minschheit ähr Harten antreckt.

Vun elkeen, de in de Gebargenheit vun sien Kamer de vun Gott apenbaarten Versen upseggt, schœlt de Engels vun d'n Allmächtigen d'n söten Röök vun de Wöörd' ut sien Mund na buten to verstreien un dat Hart vun elkeen rechtfardigen Minsch to'n Puckern bringen.

To Anfang mag he düt Utwarken nich wies wäsen; liekers mutt de Heelkraft vun de em tolœvte Gnaad' sien Seel fröher or later beinfloden.

Up düsse Wies' wöörn de Wunner vun Gott Sien Apenbaren befahlen, vunwägen d'n Willen vun Em, De de Born vun Kraft un Wiesheit is.

Baha'u'llah

"Intone, O My servant, the verses of God that have been received by thee, as intoned by them who have drawn nigh unto Him, that the sweetness of thy melody may kindle thine own soul, and attract the hearts of all men.

Whoso reciteth, in the privacy of his chamber, the verses revealed by God, the scattering angels of the Almighty shall scatter abroad the fragrance of the words uttered by his mouth, and shall cause the heart of every righteous man to throb.

Though he may, at first, remain unaware of its effect, yet the virtue of the grace vouchsafed unto him must needs sooner or later exercise its influence upon his soul.

Thus have the mysteries of the Revelation of God been decreed by virtue of the Will of Him Who is the Source of power and wisdom."

Baha'u'llah

Up düsse Nettsieden wüllt wi de Schöönheit vun de Bahá'í-Schriften in 'n Barg Spraken fiern.

De Nettsieden wardt fründlicherwies' vun de Geestliche Oordsgemeen vun de Bahá'ís in Shoreline (Washington, USA) ünnerstütt.

De Sammelœverschriften, ünner de de Gebäden hier bröcht wardt, sünd mehr or minn de sülven as de in Bahá'í-Gebäden, man 'n paar sünd daartokamen, üm düt wassene Wark bäter to schapen. Düsse Aard Indelen schall man bloots dat Tohoopdoon un dat Finnen lichter maken, schull nich as Glovensschrift ankäken warrn.

Nu de neddersassische (nedderdüütsche, plattdüütsche) Spraak in Düütschland, in de Nedderlannen un in de Europääsche Union offitschell gellen deit, is 't de rechte Tied, dat tominnst 'n paar vun de Bahá'í-Gebäden ook in ähr to kriegen sünd. Düsse œverdragenen Versionen sünd man bloots vör de Hand maakt worrn, doot in de Bahá'í-Gemeen noch nich offitschell gellen.

Mien Dank, dat Se bahaiprayers.org besöökt hebbt. Ik hœp, Se hebbt Vermaak daar an un wüllt later maal wedder rinkieken. Mit Gröten vun Harten,

Michael Micheletti

This web site was created as a celebration of the beauty of the Bahá'í scriptures in numerous languages.

The web site is kindly sponsored by the Local Spiritual Assembly of the Bahá'ís of Shoreline, Washington (USA).

The headings under which prayers appear ("Healing", "Teaching", etc.) are primarily those found in Bahá'í Prayers, with some additional categories added to help shape the growing site. These classifications serve only to organize the texts for easier reference, and should not be regarded as scripture.

Now that the Lowlands Saxon ("Low German") language has been officially recognized in Germany, in the Netherlands and in the European Union, it is timely that at least some of the Bahá'í Prayers are available in it. However, these translations are merely provisional, have so far not been officially recognized within the Bahá'í community.

Thank you for visiting bahaiprayers.org. I hope you have enjoyed your visit, and will return again. With warmest regards,

Michael Micheletti

Gebäden in annere Spraken findt sik hier:

Prayers in other languages are available here:

http://www.bahaiprayers.org/languages.htm