Bahá'í-Gloven
Bahá'í Faith
 

De Eerd' is man bloots een Land un de Minschheit sien Börgers.

Baha'u'llah

"The earth is but one country and mankind its citizens."

Baha'u'llah

De Bahá'í-Gloven wardt in de hele Welt mang Millionen vun Minschen praktezeert, Minschen vun elkeen Rass, Kultuur un Börgerstand. Bahá'ís glöövt an een Gott, de sik Sien Kreatuur dörch Baden, dörch Sien Manifestatschonen apenbaart. Mang de Manifestatschonen weren Moses, Jesus, Mohammed, Zoroaster un Buddha. In use Tied sünd de twee Bahá'í-Manifestatschonen De Báb (Dat Door) un Bahá'u'lláh (Gott Sien Herrlichkeit).

De Bahá'í-Gloven füng in 't Jahr 1844 an, in wat dunntomaal "Persien" was (dat hüdige Land Iraan), to de Tied, in de De Báb Sien Mischoon künnig maak. Dat dä He, üm de Glövigen för Den to rüsten, De achter Em kamen schull, meist so as Jehannes de Döper Sien Gemeen för Christus Sien Kamen rüsten dä. De Báb apenbaar 'n Barg Gebäden un Schriften in sien kort Amt, dat mit Sien Märtyrerdood un mit d'n Märtyrerdood vun mehr as 10 000 "Bábís" (as Sien Glövigen dunn nöömt wöörn) ennen dä. Vääl vun de œverlävenen Glövigen weren verarmt un verbannt. Mang de Verbannten was Bahá'u'lláh un Sien Familie, ook Sien lütten Sœhn 'Abdu'l-Bahá. In Sien Exil in d'n Iraak in 't Jahr 1863 möök Bahá'u'lláh Sien Misschoon künnig. D'n Rest vun Sien Läven bröch He achter Trallen un in 't Exil to, un daar apenbaar He de Schriften, de nu dat Läven vun de Bahá'ís stüürt.

The Bahá'í Faith is practiced throughout the world today by millions of believers of all races, cultures and economic backgrounds. Bahá'ís believe in one God who communicates with His creatures by means of messengers, or Manifestations of God. Some of these Manifestations include Moses, Jesus, Mohammed, Zoroaster and Buddha. In our time, the two Bahá'í Manifestations include The Báb ("The Gate") and Bahá'u'lláh ("The Glory of God").

The Bahá'í Faith began in 1844, in what was then Persia (now the country of Iran), when The Báb declared His mission. This was to prepare the faithful for He who was to follow, much as John the Baptist in the Christian faith prepared his followers for the coming of Christ. The Báb revealed many prayers and scriptures during His short ministry, which ended when He and over 10,000 "Bábís" (as his followers were then called) were martyred. Many of the remaining believers were impoverished and forced into exile. Among the exiles were Bahá'u'lláh and His family, including His young son 'Abdu'l-Bahá. In 1863, while in exile in Iraq, Bahá'u'lláh declared His mission. He spent the rest of His life in prison and exile, where He revealed the scriptures that guide the lives of present-day Bahá'ís.

Mehr Informatschonen findt sik hier:

Further information can be found here:

Düütschland / Germany: http://www.bahai.de/

Nedderlannen / Netherlands: http://www.bahai.nl/

Welt / World: http://www.bahai.org/

Annere Länner / Other countries: http://www.bahai.org/article-1-6-0-9.html