Ana Taeka Te Atua - Karikorikoan Tataro ao Tabureti man Korobokin te Bahá'í
Te Auti (Home) Ae Rimoa (Previous) Ae Kan Riki (Next) bahaiprayers.org
 

ANA TAEKA TE ATUA

Teebo i nanon marawan Au taeka, bwa ko aonga n atai karabana nako,
ao ni kunei moniin nako te niniwana ake a wene n raba i kabina.
Bahá'u'lláh

E karikoaki ni Nikaroin Te Bahá'í n Te Aonaaba