Бахаи келмелери

Бишкек-2004 Бахаи келмелери

Бахаулла, Баб жана Абдул-Баха тарабынан ачылган тандалган келмелер
Орус тилинен которулду.
Россия, Бахаилеринин Рух Жыйыны 2000-ж. Басылма
Санкт-Петербург
Кыргыз Республикасындагы Бахаи дининин Улуттук Рух Жыйыны

Бахаи келмелери

Бахаулла, Баб жана Абдул-Баха тарабынан ачылган тандалган келмелер

Кудайды эскер алып Аны даңазалаган: үй болобу, жай болобу, өрөөн болобу, жер болобу, деңиз болобу, арал болобу, шалбаа болобу- бардык жайлар бакыйбатта болот.

Бахаулла

О, менин кулдарымдын ырдагын кабыл алган Кудай ырларын, Ага жакын адамдар аларды кандай ырдашкан болсо, дал ошолордой, ырдагын обондоруңдун жагымдуулугу сенин жаныңды эргитип жана да бардык адамзат пенделеринин жүрөгүн өзүнө тартып тургудай ырда. Кудайдан келген ырларды өз үйүндө тынч отуруп ким гана окубасын, Бардыгын кармап туруучунун периште-кабарчылары анын оозу менен айтылган сөздөрдүн жыпар жытын кайсы жерге гана болбосун таркатышат, жана да, ар биринин жүрөгүн дирилдеп турууга мажбурлайт. Мейли, а дегенде бул сөздөрдүн таасири ага сезилерлик болбой деле койсун, бирок ага берилген жыргалдар өз мезгилинде анын жан дүйнөсүндө жаңырат. Кимде-ким күчтүн жана акылмандыктын башаты болсо, Ошонун Эрки боюнча Кудайдын Ачылыштарынын сырлары ачыла берет.

Бахаулла

Мазмуну

Зарыл болгон келмелерди издөөнү жеңилдетүү максаты менен келмелер шартту түрдө бөлүмдөр боюнча бөлүштүрүлдү.