Кыска милдеттүү намаз

Суткасына бир жолу таанысын чак түш менен күүгүм аралыгында окулат.

О, Кудайым, Сени таанысын деп жана Сага табынсын деп, Сен мени жараткандыгыңа күбө өтөм. Ушул саатта өзүмдүн алсыздыгым жана Сенин кудуретиңе, өзүмдүн жарабагандыгыма жана Сенин – берекелүү молчулугуңа күбө өтөм. Коркунучта Жардамчы, Өзү жаралган, Сенден бөлөк, Кудай жок.

Бахаулла