Күйөөлөр үчүн

О, Кудай, айланайын Кудайым! Сага ушул күн аял Сага ишенип,өзүнүн жүзүн Сага карай буруп,Сага жалынат,ошондой эле ага Сенин Рухий жоомарттыгыңды берүүнү, анын алдында Сенин Рух сырларыңды ачууну жана ага Сенин Маңызыңдын жарыгын төгүүнү сурап сыйынат.

О, айланайын Теңирим! Менин күйөөмдүн көздөрүнө көрүүнү бер. Анын жүрөгүн Сен жөнүндөгү билимдин жарыгы менен кубант, анын акыл-эсин Сенин нурланган сулуулугуңа карай тарт, анын рухун Сенин анык улуулугуңдун ачылышы менен көтөр.

О, кагылайын Теңирим! Анын карегинен көшөгөнү түшүр. Ага Сенин мол жоомарттыгыңды төк, аны Сага карай сүйүүнүн шарабы менен мас кыл, аны ким буттары жерди таканчыктап, ал эми жаны жогорку асманда кайкып учса,ошону Сенин периштелериңдин биринен кыл. Ылайым, ал Сенин элиңдин арасында Сенин акылмандыгыдын жарыгын шооланткан, апачык чырак болуп калсын.

Акыйкатында, Сен Баалуусуң,Түбөлүк Бөлүштүрүүчүсүң,Жоомарт,Сый-корсуң.

Абдул-Баха