Оттуу касиеттүү жазма

Ээзелтеден берки түбөлүктүү, Эң улуу, Кудайдын ысмынын урматына. Акыйкатында, өтө таза жүрөктөр бөлүүнүн отунда күйүп азап чегишет: Дүйнөлөрдү ашык кылган, Сенин жаркыраган Ажарыңдын жарк этиши кайда?

Сага эмне жакын болсо, жалаң гана ошолор, таптакыр үмүт үзүү, айласы түгөнүү караңгылыгында калышты.

Дүйнөлөр Эңсеген, Сени менен кайрадан биригүүгүн жаркыраган таңы деги кайда?

Алыскы чөлдө Сенин тандалмаларыңдын денелери калтырайт.

Дүйнөлөрдү Кумарланткан, Сенин жакындыгыңдын деңизи кайда?

Жалынып – жалбарган колдор Сенин жоомарттыгыңдын жана ырайымдуулугуңдун асманына карай сунулду.

О, дүйнөлөрдүн сыйынууларына Жооп берүүчү, Сенин белектериңдин жамгыры деги кайда?

Динсиздир бардык жерде эзүүсүн орнотушту.

Бардык дүйнөлөрдү Ооздуктоочу, Сенин Калемиңдин буйругунун багынтуучу күчү кайда?

Ар тараптан иттин күркүрөп үргөнү угулат.

Дүйнөлөрдү жазалоочу, Сенин бардык күч-кубаттуулугуңдун тобундагы арстан кайда?

Бүткүл адамдардын тукумун кайдыгерлик кишендеп койду.

О, бардык дүйнөлөрдүн жалыны, Сенин сүйүүңдүн жылуулугу деги кайда?

Бакытсыздык башка чалма салды.

О, дүйнөлөрдүн Коргоочусу, Сенин колдооңдун белгилери кайда?

Караңгылык адамдардын көпчүлүгүн жалмап салды.

Дүйнөлөрдүн жаркыргагы, Сенин эң сонундугуңдун жылтырагы кайда?

Адамдардын моюндары каарданып создугат.

Бардык дүйнөлөрдү кыйратуучу, Сенин жазалоочу деги кылычың кайда?

Басындыруу эң туңгуюгуна чейин жетти.

О, Бардык дүйнөлөрдүн Данкы, Сенин даңкыңдын көрүнүштөрү кайда?

Ким тарабанан Сенин “Бардыгынын ырайымдуу” ысмың келген болсо, Ошол азаптын чеңгелинде калды.

О, дүйнөлөрдүн ырахаты, Сенин Ачылышыңдын таң алдында жарыгынан келген кубаныч кайда?

Сенин шаттыгыңдын түркүгү кайда?

Сенин белгилериңдин бузуку азгырыктардын чыгышы мажбурлап жаткандыгын Сен көрүп турасың.

О, дүнөлөрдүн Күч-кубаты, Сенин бардык күчүңдүн манжалары деги кайда?

Адамдарды азаптуу чаңкоо алсыратууда.

О, бардык дүйнөлөрдүн Ак көңүлү, Сенин жоомарттыгыңдын суулары кайда?

Бүткүл адамдардын тукумун ач көздүк кулдукка алды.

Дүйнөлөрдүн Теңири, аша кечүүчүлүктүн жүзөгө ашуусу кайда?

Кара: ушул Куугунтук жеген сүргүндө алсыроодо.

О, дүйнөлөрдүн Өкүмдары, Сенин Буйруктарыңдын асмандагы кошуундары кайда?

Мен бөлөк өлкөдө калдым.

Бардык дүйнөлөрдүн Таянычы, Сенин ишенимиңдин белгилери кайда?

Өлүм алдындагы азап бардык адамдарды санаа тарттып жатат.

О, дүйнөлөрдүн жашоосу, Түбөлүктүү жашоонун океанындагы Сенин толкундарың кайда?

Шайтандын күбүр-шыбыры бардык жандууну жандантып жатат.

О, дүйнөлөрдүн Жарыгы, күйчүү жылдыздагы Сенин отуң кайда?

Кумар мастыгы бүткүл адамдардын тукумун дээрлик бузду.

Дүйнөлөрдүн Эңсөөсү, Тазалыктын эрте мененки шоокуму кайда?

Кара: ушул Куугунтук жеген сириялыктардын арасында тирандыктын Жамчысына орорулду.

О, дүйнөлөрдүн Жарыгы, Сенин таңкы нурларың кайда?

Кара: Мага сүйлөөгө тыюу салынууда.

О, дүйнөлөрдүн Булбулу, Сенин ырларың деги кайсы жактан жаңырууда?

Бүткүл адамдардын тукуму дээрлик курулай жана таң калычтуу эңсөөлөргө булганышты.

Дүйнөлөрдүн Ишеними, Сенин ишенимдериңдин ишке ашуусу кайда?

Баханы, кайгынын айлампасына чөгөрүп жатат.

Бардык дүйнөлөрдүн Сактап калчуусу, Сенин сактап калчуучу Кемең кайда?

Кара: Сенин сөзмөрдүгүңдүн таңы дүйнө имаратынын караңгылыгы менен чулганды.

Дүйнөлөр үчүн жарык Тартуулоочу, Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн күнү кайда?

Акыйкаттын жана тазалыктын, үмүттүн жана сыйдын чырактары өчүрүлдү.

О, Дүйнөлөрдү Кыймылдатуучу, Сенин жазалоочу каарыңдын жышаандары кайда?

Кимдир-бирөөлөрдүн кимиси Сенин тарабыңда салгылашар эле же Сенин сүйүңдүн майданында Анын башына эмне түштү. Сен көрүп турасыңбы?

Дүйнөлөрдүн Сүйгөнү, Менин калемимдин сыясы ушул жерден какшып калды.

Тагдырдын долу бороону Кудайлык Лотос Дарагынын бутактарын сындырды.

Бардык дүйнөлөрдүн Жоокерлери, Сенин жардамыңдын туулары деги кайда?

Ушул ажар ушактын чаңы алдында калды.

О, бардык дүйнөлөрдүн Ак көңүлү, Сенин жан тартууңдун желаргысы кайда?

Такыбалыктын кийимдери жанганчылар тарабынан булганды.

О, дүйнөлөрдү Саймалоочу, Сенин касиеттүүлүгүңдүн кийимдери кайда?

Адамдар тарабынан жасалган жорук-жосундан жыргалдын деңизи селдейе түштү.

Дүйнөлөрдүн Эңсөөсү, Сенин жоомарттыгыңдын толкундары кайда?

Кудайдын катышып отуруусуна карай Эшик Сенин душмандарыңдын тиранчылыгынан улам жабылды.

О, дүйнөлөрдүн Ачуучусу, Сенин белектериңдин ачкычы деги кайда?

Ууланткан шамалдардан улам жалбырактар саргаюуда.

О, дүйнөлөрдүн Сыйкору, Сенин жоомарттыгыңдын булуттарынын төгүлүшү кайда?

Аалам күнөөнүн чаңдарынан өчүңкү тартты.

О, дүйнөлөрдүн Кечирүүчүсү, Сенин кечиримиңдин желаргысы кайда?

Ушул Улан чөлдүү өлкөдө ушинтип жалгыз калды.

О, дүйнөлөрдүн Бөлүштүрүүчүсү, Сенин көктөгү жыргалыңдын жамгыры кайда?

Жогорку Калем! Биз Сенин көктөгү тургундарыңа болгон ширин чакырыңды уктук. Өзүңдүн кулагыңды Улуулуктун Тили эмнелер туурасында баяндаса, ошолорго, бардык дүйнөдөгү Куугунтукталгандарга карай Төшө.

О, бардык дүйнөлөрдү Түшүндүрүп берүүчү, Ушул ичиркентип жаткан муздак болбосо, анда Сенин сөздөрүңдүн кызуусу жеңишти даңазалар беле?

О, дүйнөлөрдүн Жарыгы, Ушул бактысыздык болбосо, Сенин чыдамыңдын күнү кандайча жаркырар эле?

Намысы жоктордон улам күйүт тартпа:

Дүйнөлөрдүн Сабыры, Сен туруктуулукту көрсөтүү жана жинди кагуу үчүн жаралгансың.

Дүйнөлөрдүн Сүйүүсү, Чатак чыгаруучулардын жана Кудайга карай кумарлуу умтулгандардын үстүнөн болгон Осуяттын көз чөйчөгүнө Сенин чыгышың – о ,кандай асыл!

Дүйнөлөрдүн чоң кубанычы, Сенден улам эркиндиктин туусу эң бийик чокуларда желбиреди жана деңиз менен Ынтымакташуунун жери саймаланды.

Бардык дөйнүлүрдүн Куугунтукталуучусу, чыдам бол.

О, бардык дуйнөлөрдүн Сыймыгы, Биз басынууну данктын жана кырсыктын кийими менен Сенин храмыңдысаймасы кылып койдук.

Сен: жүрөктөрдүн көрө албастыкка толгондугун көрүп турасың.

Дүйнөдөгүкүнөлөрдү Жашыруучу, аны Сен болгондон, Ким кечирет?

О, Дүйнөлөрдүн Курман чалуучусу, Кылыч жарк этсе, алга жөнө! Жебе ышкырса, душманды кыс!

Сабагы же Магабы, арыз-муң кимге ылайык?

О, Дүйнөлөрдү Орундаштыруучу, Эми Бах, тын ажары сыноолордун ысыгынан жана Сенин күйүп жаткан сөздөрүңдүн жалынынын ысыгы менен алоолонот, ошондой эле ал курман чалуу жеринде көтөрүлүш чыгарып, ишенимдин туткунунда, Сагажакканды гана издейт.

О, А Али-Акбар, сен эмненден улам Менин жооштугумдун жыпар жытын жаттаган жана дүйнө жүзүңдөгүлөр. Кимдин алдында жүгүнүшүп. Кудай жолунда.

Бизге эмне туш келсе, ошого жеткен касиеттүү жазуу (скрижаль) үчүн Теңирге ыраазылыгыңды ушунчалык көкөлөт да.

Бардык кызматчылар ушуну окушкан жана таразалашкан соң, алардын кан тамырларында дүйнө жүзүңдөөчүлөрдү кантип алуугажарамдуу жалып тутанат.

Бахаулла