Жардам

Кимдин ажары менин аздетөөм+дүн заты, Кимдин сулуулугу –менин сыйынчу үйүм, Кимдин үй-жайы-менин умтулушумдун максаты, Кимдин алкоосу –менин үмүтүм, Кимдин кудурети –менин жандоочум, Кимдин сүйүүсү- менин тиричилигимдин себеби, Кимдин эске алуусу –менин сооротуучум, Кимдин жакындыгы –менин эңсөөм, Кимдин келип катышуусу –менин көксөгөн тилегим жана жогорку умтулуум болгон,о, Сен; Сенин куулдарыңдын арасындагы тандалгандар үчүн Сен эмнени аныктаган болсоң, ошону мага жок дебе, деп Сага сыйынам, Ушул дүйнөнүн жана келечектеги дүйнөнүн жакшылыгы менен мени азыктандыр.

Сен, акыйкатыңда, элдердин Падышасысың. Түбөлүк Кечиримдүү, өтө жоомарт, Сенден бөлөк, Кудай жок.

Бахаулла

О, Теңир, менин Аздектөөм, менин Эңсөөм! Менин Сага болгон алкоомду кимдин озу билдире алат? Мен бейгам элем, Сен мени ойготтуң. Мен Сенден бурулуп кеттим, Сен ак көңүлдүүлүгүң менен Сага карай кайрадан кайрылууга мага жардам эттиң. Мен өлүк сыяктуу элем, Сен мени жашоо суусу менен жандаттың. Мен солуп бараттым, Өзүңдүн Калемиңден Бардыгына ак көңүлдүүлүк менен төгүлгөн Сенин сөз тутмдарыңдын көктөгү агыны менен мени Сен кайрадан жараттың.

О,жараткан Кудурет! Бардык жандуулар Сенин жакындыгыңа жараша башталган; Сенин жоомарттыгыңдын нымдуулугунан бизди жөн эле ажыратып салба жана Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн океанынан бизди чыгарып салба. Сага: ар кандай мезгилде жана ар кандай абалда мага жардам бер жана мени колдо,-деп сыйынам; мен Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн асманынан Сенин түбөлүктүү ылым санооңду талашкым бар. Сен, акыйкатыңда, жакшылыктын Теңирисиң жана түбөлүктүүлүк дүйнөсүнүн Чексиз укуктуу кожоюнусуңсуң.

Бахаулла

О, айланайын Кудайым, сенин Сөздөрүң Күндүзгү Жылдыз сыяктуу Сенин шаар-түрмөң асман мейкиниңдин үстүндө жаркырап тургандыгын Сен көрүп турасың, анткени анын дубалдарында Ким Сенин Келгениңдин өзү болсо, Ошол жана Сенин бирдигиңдин жарыгынын Эрте мененки шоокумунда Өзүнүн үнүн жана Сага алкоо сөзүн жогорулатты. Ушуну менен Сенин шарлаарыңдын үстүнөн Сенин сүйүүңдүн жыпар жыты желпиди жана Сенин дүйнөң+дүн бардык тургундарын кучагына алды.

О, кагалайын Кудайым, Өзүңдүн жыргалыңды келтирип, ага өзүнүн каректерин таштаган Сенин кулдарыңа жолтоо болбо. О, айланайын Кудайым, алардан абалына, алардын эмгектерине жана камкоордуктарына караба. Сенин даңкыңдын улуулугуна, Сенин белектериңдин молдугуна, Сенин күч- кубаттулугуңдун өкүмчүлүгүнө жана Сенин жакшылык иштериңдин артыкчылыгына көз карашыңды бур. Мен Сенин даңкың менен ант берем! Адилеттүлүктүн көзү менен аларга Сен караган кезде алардын ар бири Сенин ачууңдун жана Сенин жыргалыңдын өрөөнүнө Өзүңдүн жараткандарыңды ал жана алар үчүн жаратылгандардын баардыгынан мыктысы Сенин жараткан дүйнөңдө экендиги туурасында аларга кабар кыл.

О, айланайын Кудайым, Сен Кудайдын өзү жана Сенден бөлөк, башка Кудайдын жок экендигине биз күбө өтөбүз. Сен кайрадан болдуң, Сени менен теңдеш же салыштырууга татыктуу эч ким болгон жок, андыктан Сен кылымдар бою ушундай болосуң. Бирдиктин тактысына жана жалгыз жашоонун тактысында Сенин кандайча келгениңди көрүшкөндөрдүн көзү менен : Сени сүйгөндөргө Сенин Улуу Ысмыңдын күчү менен жардам бер жана алар өздөрүнүн жашоосу менен Сен Кудайдын Өзү, Салыштыргыс, жападан жалгыз, Түбөлүк Өзгөрүлбөс экендигиңди гана күбөлөндүргөндөй болсун үчүн, аларды ушундай бир бийиктикке көкөлөт,-деп мен Сага жалбарам.Эч качан Сага теңдеш да, шакирт да болбойт. Сен, акыйкатында, Бардыгынан даңктуусуң, Бардыгынан күч- кубаттусуң, Кимдин жардамы туурасында бардык адамдар сыйынышса, Ошолсуң.

Бахаулла

О, кагалайын Кудайым! Сенин өтө даңктуу ысмың менен: Сенин кулдарыңдын жыргалчылыгына жана Сенин шаарларыңдын гүлдөп-өсүшүнө карай эмне алып барса, ошого мага жардам бер,-деп Сенден сурайм. Сен, акыйкатыңда, бардыгынын үстүнөн өкүмдарсың!

Баб

О, Теңир! Биз бечераларбыз – Сенин жакшылык тилегениң менен бизди сыйла; жакырларбыз-Сенин байлыгыңдын океанынан бизге үлүш бер; жокчулуктун азабын тартуудабыз-бизди азыктандыр; басындык – Сенин даңкыңдан бизге бер. Асмандагы куштар жана талаадагы жаныбарлар ар күн сайын Сенден өзүнүн азыгын алышат, ошондой эле бардык жандар Сенин камкоордугуңдан жана багууңа болуудан азыктанышат.

Ошол алсызды Сенин таң каларлык жыргалыңдан ажыратпа жана Сенин күч-кубатың менен ошол жардамсыз жанга Өзүңдүн белектериңди төмөн жөнөт.

Биздин күндөлүк турмушубузга зарыл нерселерди бизге бер жана сени менен сүйлөшүү гана үчүн, Сенин жолуң менен баруу жана Сенин сырларыңды келтирүү үчүн Сага гана биз көз каранды болгудай болуу үчүн, жашоо жокчулугунун азабын тартууда Сенин ашык дүнүйөңдүн тартуула. Сен бардыгынан күч-кубатуусуң, Сүйүктүүсүң бардык азамат үчүн жакшылыктарды Берүүчүсүң.

Абдул-Баха

О, Сен, жакшылыктуу Кудай! Биздин Сенин Босогоңдун кулдарыбыз, Сенин касиетүү Дарбазаңдын алдында жашырынабыз. Күч-кубаттуу ушул устундан бөлөк башка жашырынар жайды издейбиз. Сенин коргооңдон бөлөк калкаланар башка жайга умтулбайбыз.

Бизди корго, бизге ак батаңды бер, бизди колдо жана Сенден бөлөк бардык нерселерден баш тартуу, ошондой эле Сенин ырайымдуулугуңдун деңизинин белектерин алуу үчүн бизге дал ушундай болсун үчүн, бизге Сенин Ишиңди мактоого түбөлүк умтулгудай болсун жана бардык жерде Сенин жыпар жытыңдын аңкып туруусу жайылсын үчүн, биз өзүбүздү өзүбүз унуткудай жана Сен тарабынан жутулуп кеткидей, бардык нерселерден баш тарткыдай жана Сага баш-отубуз менен берилгидей болуу үчүн, чындыктын жолу менен жүрүүнү, Сени алкап гана сүйлөөнү, Сен каалаганды гана бизге бер.

О, Сыйкор, Сен, о, кечиримдүү Сен! Сенин жыргалың жана Сенин назик камкордугуң, жоомартыгың жана Сенин белектериң менен бөлүш, ошондой эле биз өзүбүздүн максаттарыбызга жете алгыдай болуу үчүн бизди колдо. Сен Күч-кубаттуусуң, Күчтүүсүң, Билүүчүсүң, Көрүүчүсүң; акыйкатына келгенде, Сен Жоомартсың; акыйкатына келгенде, Сен Бардыгынан ак көңүлдүүсүң; акыйкатына келгенде, биздин кечирим сурообуз Кимге тийиштүү болсо, Ошол күнөөлөрүбүздүн ичинен эң оорун да, Ким кечирсе, Ошол, Бардыгын кечирүүчү, Сен!

Абдул-Баха

О, Кудай! Сенин Ысымыңдын урматына жайылган майрамдык дасторхондон мени алыстатпа, ошондой эле Сенин өчпөгөн отуңдан тутанган алоолонгон жалындын өтүп калуусуна жол бербе. Сенин даңкыңдын обону менен жана Сени эске алуу менен шылдыраган Сенин жандандыруучу сууңду токтотно, ошондой эле Сенин өчпөгөн отуңдан тутанган алоолонгон жалындын өчүп калуусуна жол бербе. Сенин даңкыңдын обону менен жана Сени эске алуу менен шалдыраган Сенин жалдандыруучу сууңду токтотпо , ошондой эле Сенин сүйүңдүн жыпар жытынан келип жаткан Ширин жердин илебинен Сенин кулдарыңдан коруба.

Теңир! Сенин такыбаларыңдын азаптуу чочулоосун-тынчтыкка, алардын каатчылыгын – сооротууга, алардын басынуусун – даңкка, алардын убайымын-жаргал бакытка айландыр. Ким бардык адамзатты башкаруунун тизгинин Өзүнүн колдоруна кармаса, ошол, Сен!

Сен, акыйкантында, Бирөөсүң, Жалгыз жашайсың, Күч-кубаттуусуң, Бардыгынан кабары бар, Бардыгынан акылман.

Абдул-Баха

О, Кудайлык Өндүрүш, биз бечераларыбыз – Сенин сооротууңду бизге төмөн жөнөт; биз үйсүз бозгундарбыз – Сенин түнөгүңдү калкаланууга бизге бер; жалгыздап чачырадың- бизди бириктир; жолдон адаштык - Өзүңдүн үйүрүңө бизди чогулт; жакырбыз – бизге үлүш жана энчи тартуула; чаңдоодобуз – бизди Жашоонун булагына карай алып кел; алсызбыз – биз Силердин Ишиңерге жардамга көтөрүлгүдөй жана биздин жашообузду жетекчиликтин жолунан курмандыкка сунуш кылгыдай болуу үчүн бизди чыңда.

Абдул-Баха

Силер, Абха Падышачылыгына карай сыйынууларды көккө жеткерүүгө жана Андагы түбөлүк белектерди суроого тийишсиңер. Силердин жүрөгүңөр таза күзгү сыяктуу, өтө даңктуу жарык менен толсун үчүн, ошол туурасында силер сыйынууга тийишсиңер; ошондо Акыйкат күнүнүн чагылган жаркырактары аларда жарыгын чачат. Силер Кудайга карай жалынууга тийишсиңер, ошентип, Анын жардамын жана колдоосун жалынып сурап, Ага ар бир түнү жана ар бир күнү ушундай сөздөр менен сыйынууга тийишсиңер:

О, Теңир! Биз алсызбыз – биздин чыңда. О, Кудай! Биз түркөйбүз- бизди жарык кыл. О, Теңир! Биз кедейбиз- бизди байыт. О, Кудай! Биз өлүкпүз- бизди тирилт. О, Теңир! Биз басынуунун иш жүзүнө ашырылган маңызыбыз – бизди Сенин Падышалыгыңа улуулат. О, Теңир, эгерде Сен бизге жардам берсең, жердеги күлдөн төмө бобобуз! О, Кудай! Бизге күч бер. О, Кудай! Бизге жеңишти жөнөт. О, Кудай! Бизди өзүбүздүн моюн сунбообузга жана өзүбүздүн кумарыбызды ооздуктоого ылайык көр. О, Теңир! Бизди чүпүрөк дүйнөдөн кутул. О, Теңир! Бизди Ыйыктыктын Рухунун деми менен жандант, ылайым, биз Сенин кызматыңа көтөрүлүп чыгалы, ылайым, биз Сага жүгүнө тургандай бололу жана ылайым, Сенин Падышачылыгыңдагы жеткиликтүү такыбалыкта өзүбүздүн күчтөрүбүздү чегебиз. О, Кудай, Сен Күч-кубаттуусуң! О, Кудай, Сен Кечиримдүүсүң! О, Теңир, Сен Жан тартуучусуң!

Абдул-Баха