Эртең менен

О, айланайын Кудайым, аман-эсен түкөчүңдөн ойгондум; ким ушул Сенин түнөгүңдүн тапсаң ал коргогон Сыйынуучу жайда. О, Теңир, Сенин аян берген тан кудуң делебимди байкашкан сыяктуу ачылышыңдын жаңкы жарыгы, жай дүйнөмдү жаркыраттын.

О, менин Кудайым, Сага алкоо айтамын, анткени менин уйкумдан Сен мени ойготтуң, ошондой эле менин жоголуп кетүүмдөн кийин мени кайрадан тургуздуң, анан да, менин үргүлөөмдөн мени тугуздуң. Ушул таңда ойгонуп, Сенин белгилериңди таанып, Сенин Китебиңе ишенип, Сенин Учугуңду бекем кармап, Сенин күчтөрүңдүн жана Сенин Ачылышыңдын Күндүзгү Жылдызынын жаркырашын карай мен өзүмдүн жүзүмдү бурдум. Сенин эркиңдин күч-кубаты жана Сенин ойлогон оюңдун бардыгын багындыруучу бийлиги менен: менин түшүмдө мага Сен эмнени көрсөткөң, ошондон Сага карай сүйүүнүн мекендеген сүйүүнү, ошондой эле Сенин жыргалыңдын жана назик камкордугуңдун белгилерин көрсөтүү үчүн өтө мыкты куралды жарат.

О, кагылайын Теңирим, Сенин өтө көкөлөтүлгөн Калемиң менен ушул дүйнөнүн жана келечектеги дүйнөнүн жыргалчылыгын мага буюр. Бардык нерселердин тизгинин Сен Өзүңдүн колуңда кармап тургандыгыңа күбө өтөмүн. Сен аларды, Сен каалагандай алмаштырасың. Күчтүү, Ишенимдүү Сенден бөлөк Кудай жок.

Ким Өзүнүн буйругу боюнча кемсинүүнү даңка, ошондой эле алсыздыкты-күчкө, каруусузду – күч-кубатка, коркунучту – бейпилчиликке, шек саноону-аныктыкка айландырса, Ошонун өзү Сен. Күч-кубаттуу, Жакшылык кылуучу, Сенден бөлөк Кудай жок.

Сени ким издесе, Сен эч кимдин көңүлүн калтырбайсың, Сага карай ким умтулса, Өзүңдөн эч кимди түртө салбайсың. Сенин жоомарттыгыңдын асманына жана Сенин белектериңдин океанына эмне ылайык келсе, ошону мен үчүн жаз. Сен, акыйкатында, Бардыгынан күч-кубаттуусуң, Өтө күчтүүсүң.

Бахаулла