Осуяттагы туруктуулук

Ал Куч-кубаттуунун өзү, Кечиримдүү , Бооркер!

0,Кудай,айланайын кудайым! Сенин кулдарын курмандыктын жана адашуунун туңгуюгуна кандайча келишкендигин Сен керуп турасың; -0,Сен,кудуреттүң тынчтыктын Эңсөөсү,Сенин Кудайлык жетекчилигиндин жарыгы кайда? Алардын жардамсыздыгы жана алсыздыгы Сага белгилүү, -көктөгү жана жердеги бийлик Өзүңдүн колусунда турса, о Сен! Сенин ой күч кубатың кайда?

О, Теңир, айланайын Кудайым! Сенин назик камкордугуңдун Шамдарынын жалтылдоосу менен, ошондой эле Сенин билимиңдин жана акылмандыгыңдын океанынын толкундары, анан Сенин дүйнөңдөгү элдерди сен эмне менен башкарасың,ошол Сенин Сөздөрүң менен, -Сенин Китептериңдин буйруктарын ким сактаса, мен ошолордун бири болуп калууга уруксат эт,-деп Сенден сурайм. Сенин белектериңдин чөйчөгүнөн Кудайлык шыктандыруунун шарабыннан даам татышкандарга жана Сага жакканды жаратууга жана. Сенин Осуятың менен Сения Керээзиңди сактоого шашылышкандарга,ушуларга, Сенин ишенгендериң үчүн, Сен эмнени багыштасаң, ошолорду мен үчүн багышта. Сен өзүңдүн эркиң боюнча бардыгын жүзөгө ашырууга Сенин бийлигиң ба. Бар-дыгын жетектөөчү, Бардыгынан акылман Сенден белек, башка Кудай жок.

0, Теңир, Сенин ак көңүлдүүлүгүңө жараша,мага бул дүйнөдө жана келечектеги дүйнөдө эмне жардам берсе жана ар кандай адамдын Теңиринин өзү Ким болсо, Ошого карай мени жакындатса, Ошону мага буйу. Бирдиктүү, Күч-кубаттуу, Даңктуу, Сенден бөлөк, башка Кудай жок.

Бахаулла

О, айланайын Теңирим жана менин Умүтүм! Сенин күчкубаттуу Осуятыңда туруктуу болууга,бардыгына белгилүү Сенин Ишиңе ишенимдүү болуп калууга жана Сенин Улуулук Китебиңде аларга Сен эмнени жөнөтсөң, ошол на-сыяттарды алар жетекчиликтин" туусу жана жогорудагы бир топ адамдардын Чырагы, Сенин чексиз акылмандыгыңдын булактары жана жогору асмандан жар кырап, туура жол боюнча жетелеген жылдыздары болуп калсын үчүн аткарууга Сенин сүйгөндөрүңө жардам бер.

Сен, акыйкатында, Жеңилбессиң,Бардыгынан куч-кубаттуусуң жана Бардыгынан күчтүүсүң.

Абдул-Баха

О, Теңир,кагылайын Кудайым! Сенин Ишенимиңде туруктуу болууга, Сенин жолуң менен басууга жана Сенин Ишиңде кебелбеетикти сактоого Сенин сүйгөндөрүңө жардам бер.Өзүң өзү сүйүүчүлүктүн жана кумарлардын кысымы алдында аларга туруштук бере алгыдай жана Кудайлык жетекчиликтин жарыгын ээрчии алгыдай болсун үчүн Сенин жыргалыңды аларга төмөн жөнөт. Сен күч-кубаттуусуң, Ырайымддусуң, Өзүң жаралгансың, Айлакерсиң, Жан тартуучусуң, Бардыгынан куч-кубаттуусуң, Бардыгынан жоомартсың.

Абдул-Баха