Узун айыктыруучу келме...

Узун айыктыруучу келме (ден соолук) Даба

Ал айыктыруучу, Ал арга табуучу, Ал Бардыгын кечирүүчү, Бардыгынан ак ниеттүү. (Кайымдуу), Сага жалынам, эң бийиктеги, О, Адилеттүү О, Даңктуу, мен Сага жалынам. О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен арга табуучу, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөс, Өзгөрүлбөссүң Сен!

Сага жалынам, О, Өкүмдөр, О, эң бийиктеги, О соттоочу, окуткоруусу, мен Сага жалынам! О, Өзгөрүлбөс, Сен куткаруучу, Айлакерсиң, Сен Өзгөрүлбөссүң, Өң кубултоосу,

Сага жайрам, О, Тендешсиз, о, Түбөлүктүү, о, Жападан-жалгыз, мен Сага жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң, О, Өзгөрүлбөс Сен.

Сага жалынам, О, Даңазалуу, о, Касиеттүү, о, Жардам берүүчү, О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен куткаруучу айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң. О, Өзгөрүлбөс Сен.

Сага жалынам, О, Бардыгын жетектөөчү, о, Акылмандардын Акылманы, О, Улуулардын Улуусу! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң! О, Өзгөрүлбөс Сен!

Сага жалынам, О, Жан тартуучу, о, Улуу Даражалуу, о, Көрсөтмө берүүчү, Сен айлакерсең, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Сүйүктүү, о, Көксөө, о, Шыктандыруучу, мен Сага жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсин Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Өтө күч-кубаттуу, о, Колдоочу, о, Чексиз күч-кубаттуу, мен Сага жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Башкаруучу, о, Өзү жаралган, о, Бардыгын билүүчү, мен Сага жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Рух, о, Жарык, О, Ачыктын ачыгы, мен Сага жалынам!, О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Бардыгы үчүн Таяныч, о, бардыгына Белгилүү, о, бардыгынан жашырылган , мен Сага жалынам!О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Касиеттүү, о, Салтанат куруучу, о, Сыйкор, мен Сага жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Бардыгынан күч-кубаттуу, о, Сооротуучу, о, Жашыруучу, мен Сага жалынам! Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Өөнөп-бычуучу, о, Тойгузуп-толтуруучу, о, Тамырын соолтуучу, мен Сага жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Кайрадан тирилтирүүчү, о, Чогултуучу, о, Көкөлөтүүчү, мен Сага жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Жакшыртуучу, о, Эркин жүрүүчү, о, Жоомарт, мен Сага жалынам ! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Жакшылыкты жаратуучу, о, Кармап туруучу, о, Жаратуучу, мен Сага жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Өтө көкөлөгөн, о, Жакшылыкка жаралган, о, Белек берүүчү, мен Сага жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Адилеттүү, о, Берекелүү, о, Нарктуу, мен Сага жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Моюн бербес, о, Кебелес, о, Түшүүүчү, мен Сага жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Улуу жаралган, о, Мурдатан түбөлүктүү, о, Айкөл, мен Сага жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Сактоочу, о, Кубанычтын, Теңири, о, Асылкеч, мен Сага жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, бардыгына Мээрман, о, бардыгына Жан тартуучу, о, Жакшылык тилөөчү, мен Сага жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Бардыгы үчүн Калкалоочу, о, бардыгы үчүн, Таяныч, о, Бардыгын сактоочу, мен Сага жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Бардыгы үчүн Сооротуучу, о, бардыгы тарабынан Чакырылуучу, о, Өмүр берүүчү, мен Сага жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен Бөлүштүрүүчүсүң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Ачып берүүчү, о, Кыйратуучу, о, Өтө жан тартуучу, мен Сага жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, менин Жаным, о менин Сүйүктүүм, о, менин Ишенимим, мен Сага жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, чаңкаганды Кандыруучу, о, Теңирдин Так өзү, о, Баалуунун баалуусу, мен Сага жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, эске алуунун Улуусунун улуусу, о, Ысымдын Нарктуусунун, нарктуусу, о, Жолдун байыркысынын Байыркысы, мен Сага жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Даңкталуучу, о, Ыйыктын Ыйыгы, Урматталуучу, мен Сага карай жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Кулпуну ачуучу, о, Насаатчы, о, Арылтуучу, мен Сага карай жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Дос, о, Дарыгер, о, Туткундоочу, мен Сага карай жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Даңк, о, Сулуулук, о, Молчулук, мен Сага карай жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Үмүттүн үмүтү, о, Сүйүүчүлөрдүн Эң мыктысы, о, шоокум Теңири, мен Сага карай жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Тутандыруучу, о, Шоокумдантуучу, о, Шаттыкка бөлөөчү, мен Сага карай жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Ырай Теңири, о, Ырай Теңири, о, Өтө жан тартуучу, мен Сага карай жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Туруктуу, о, Өмүр берүүчү, о, бардык Жандуунун башаты, мен Сага карай жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, бардыгын Көрөгөч, о, бардыгын көрүүчү Кудай, о, Сөз тутумунун Теңири, мен Сага карай жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Апачык, бирок Жашырылган, о, Көрүнбөс, бирок Даңкы чыккан, о, жаасы күчтүүлөрдүн бардыгына кабылган Кайдыгер байкоочу, мен Сага карай жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, Сүйгөндөрдүн Шору, о, күнөөкөрлөө карай Ак көңүл Кудай, мен Сага карай жалынам! О, Өзгөрүлбөс Сен, Сен айлакерсиң, Сен Айыктыруучусуң, Сен Өзгөрүлбөссүң!

О, арга табуучу, мен Сага жалбарам, о, Айлакер!

О, Дарыгер, мен Сага жалбарам, о, Табынкер!

О, Өзгөрүлбөс, мен Сага жалбарам, о, Өң кубултпас!

О, Өң кубултпас Сен, Сен Түбөлүк Өзгөрүлбөссүң!

О, айланайын Кудайм, Сен ыйыксың! Сенин жоомарттыгыңдын жана жакшылыгыңдын дарбазасын ким аркылуу кенен ачылган болсо, Сенин Касиеттүү Храмың ким аркылуу түбөлүктүн тактысы болуп бекитилген болсо, ошол Сенин айкөлдүгүң менен, ошондой эле Сенин жакшылык иштериңдин жана белектериңдин үстөлүнө Сен бардык жаратылгандарды кимдер аркылуу чакырган болсо, ошол Сенин ак көңүлдүүлүгүң менен, анан да, Сенин чексиз өкүмчүлүгүң жана Сенин улуулугуң ачылган кезде, ошол саатта, Сенин бийлигиңдин күчү апачык болгон кезде, эрте мененки шоокумда көктө жана жердиги бардык жашоочулардын атынан Сен Өзүңө Өзүң “Ооба!” деген Сенин сөзүң менен ким аркылуу жооп берген болсоң, ошол Сенин жыргалың менен Сага сыйынам! Анан кайрадан ошол эң сонун ысымдар менен, ошол абдан ардактуу жана эң жогорку сапаттар менен, Сенин Өтө жогору көкөлөтүлгөн Эске алууң менен да, Сенин таза жана булганбаган Сулуулугуң менен да, өтө касиеттүү чатырдагы Сенин жашырын жарыгың менен да, ар бир күндүн чыгышында жана батышында аза чапанын кийген ак баталуу Жадыбалдын касиеттүү жазууну, ар бир Аны окуган, ар бир Аны тапкан, ар бир Ал сакталган үйдүн жанынан өтүп бара жаткан болобу, аларды сактай көр, деп мен Сага сыйынам! Аны менен ар бир ооруну, сыркоону айыктыр жана бечараны ар кандай азаптан жана сорудан, ар кандай ачуу кырсыктардан жана аза күтүүлөрдөн сактай жана Аны Сенин жетекчилигиңдин чыйыр жолун жана Сенин кечиримиңдин жана жыргалыңдын жолуна түшүүнү каалаган ар кимге жөнөт.

Сен, акыйкатында, кудуреттүү, Бардыгына ырыскы берүүчү, Айыктыруучусуң, сактоочу, Берешен, Боорукер, Бардыгынан жоомартсың, Бардыгынан Кайрымдуусуң.

Бахаулла