Киринди күндөр

«Айям-и-Ха»Бахаи календарындагы Мүлк /Үстөмдүк/ жана Ала /Көкөлөтүлгөндүк/ айларынын 26-февралдан тартып 1-мартка чейинки, аралыгы- Орозого карата даярдык көрүүнүн күндөрү, меймандостуктун, кайрымдуулуктун жана белектер берүүнүн мезгили болууга тийиш.

Кагылайын Кудайым, Менин жанган Отум жана менин Жарыгым! Мына Өзүңдүн Китебиңде жазылган Айам-и-Ха күгдөнү мына башталды, о, ысымдардын окумдары Сенин жаратуу дүйнөңдө бардык жандар үчүн тутууга туура келген Сенин улуу Калемиң менен алдын ала жазылган Орозо жакындап калды.

О, айланайын Теңирим, ушул күндөндүн урматына жана өз учурунда ушул Сенин осуяттарыңдын учугуна жармашкан жана Сенин буйругуңдун жыгачын кармашкан бардык ошол адамдардын урматына, -ар бир жанга Сенин сарайыңдын чектеринде орун берилгидей болсун үчүн жана Сенин ажарыңдын эң сонун жарыгы пайда болгон учурда орун берилгидей болсун үчүн уруксат эт, - деп Сага сыйынам.

О, кагылайын Теңирим, алардын бирин да, бузуку шык, Сен Өзүңдүн Китебиңде эмнени жазып жөнөтсөң, ошондой баш тарттыра албаган Сенин кулдарың мына. Алар Сенин Ишиңдин алдында жүгүнүштү жана Сенде ал кандай жаралса, ошондой чечкиндүүлүк менен Сенин Китебиңди кабыл алышты, ошондой эле аларга Сен эмнени буйрусаң, бардыгын карманышты, анан да, Сен тарабынан эмне жөнөтүлсө, ошону жолдоону артык көрүштү.

О, айланайын Теңирим, алар эмнени тааныгандыгын жана Сенин жазмаларыңда Сен эмнени ачсаң, ошону кабыл алып, бардыгы тобо кылышкандыгын Сен көрүп турасың. О, аларга ичүүгө жана Сени менен жолугушууда тандалган шараптан даам татса, ошого эмне таандык болсо, алар үчүн тиешелүүсүң аныкта.

О, Падышалардын Падышасы, басынгандарга Жан тартуучу; ушул дүйнөнүн жана келечектеги дүйнөнүн жакшылыгын алар үчүн аныкта,- деп Сага сыйынам. Сен тарабынан жаратылгандардын ичинен эч ким эмнени ача албаса, ошону да, аларга батышта, ошондой эле Сенин кимдер тегеректешсе жана Сенин дүйнөлөрүңдүн ичинен ар кандайында Сенин тактыңдын тегерегинде жүрүшсө, аларды ошолордун катарында сана.

Сен, акыйкатында, Бардыгынан кудуреттүү, Бардыгынан кабардар, Бардыгын жетектөөчүсүң.

Бахаулла