Кудайым Ишинин салтанаты

О, Теңир кагылайын кудайым, ылайым, Сенин Ысмың даңктана берсин! Караңгылык ар кандай өлкөнү каптады, козголоңдун күчтөрү бардык элдерди кучагына алды. Ошентсе да, аларды тепчий өтуп, мен Сенин акылмандыгыңдын жарк этүүсүн көрүүдөмүн жана Сенин алдын ала чийгениңдин ачык жарыгын ажыратуудамын.

Сенден алыстаган ошол адамдар көшөгө сыяктуу Сенин жарыгыдңды өчүрүп, Сенин отуңду басып жана Сенин жыргалыңдын шамалын токтото алабыз деп ойлошту. Бирок анте алышпады-ушунда да, Сенин күч-кубатың мага күбө болду. Качандыр-бир кезде ар кандай кырсыктар Сенин акылмандыгыңдын жол көрсөткүчү жажа ар кандай оор сыноолор-Сенин кудуретиүдин куралы болбосо, эч ким бизге каршылык кылууга, мейли, а түгүл жерде- ги жана көктөгү бардык күчтөр бизге каршы аттанып чыгышпасын, батына алышмак эмес. Мен мага ачык көрүнгөн Сенин акылмандыгыңдын ажайып сыр ларын ачкан кезде Сенин душмандарыңдын башкаруу тизгининин быт-чытын чыгарып талкаламак.

О, айланайын Кудайым, Сен ушундай эле даңктуу бол! Сенин Эң улуу Ысмын менен: Сенин ырайыңдан сызылып аккан Мыйзамдын тегерегине Сага ашык болгондорду чогулт, андыктан аларга алардын жүрөктөрүндөгү ише-нимдүүлүккө эмне уяласа, ошону аларга жөнөт.

Сен эмнени кааласаң аны сенин жүзөгө ашырууга бийлигиң бар. Сен, акыйкатыңда Коптуулукта Жардамчысың, Өзүң жаралгансың.

Бахаулла

О,Теңир! Сенин кудайлык Бирдигиңдин Дарагынын тез өсүмүн бер;

О,Теңир,Сенин ырайымыңдын сууларынын агыны менен аны сугар жана ага Сенин Кудайлык жардамыңдын ачылыштарынын катышуусунда Сени даңктоо жана көкөлөтүү үчүн,Сени алкоо жана Сага ыраазылык билдируу учун Сен кандай жемиштерди алып келүүнү кааласаү, ошону бер; Сенин Ысмыңды көкөкөлөтүүгө, Сенин Маңызыңдын бирдигин мактоого жана өзүнүн аздектөөсүн Сага алып келүүгө ага мүмкүнчүлүк бер, анткени ушулардын бардыгы, башка эч кимдин эмес, Сенин колуңда.

Сен кимдердин каны менен Сени жарыялоонун Дарагын сугарууну тандап алсаң, ошолорго жана Сенин ыйык жана бузулгус сөзөңдө көкөлөткөндөргө ак батаң улуу.

Баб