Диний сапаттар

О, айланайын Кудайым, Сенин түбөлүктүүлүгүңдүн ширин агындарынан мага даам сызууга жана о, менин үмүтүм, Сенин тиричилигиңдин дарагынын жемиштеринен даам сызууга уруксат бер. О, мен Даңкым, Сенин сүйүүңдүн мөлтүрөгөн булактарынан мага ооз тийүүгө, о, менин Жарыгым, ,Сенин түбөлүктүү кудуретиңдин көлөкөсү алдында болууга мага мүмкүндүк бер! О, менин Сүйгөнүм, Сенин катышып отурууңда, Сага карай жакындыктын көк жайыгында мага жайбаракат басууга, ошондой эле, о, менин Эңсөөм, Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн таажылуу тактысына отурууга мага уруксат эт! О, менин Максатым, Сенин кубанчыңдын жыпар жыттуу желп эткен желинин мага жетүүсүнө жол кой, о, менин Аздектеп артык көргөнүм, Сенин тиричилигиңдин бейишинин бийиктигине карай мени кое бер! О, эң мыкты, Сенин өзөгү бирге көгүчкөндөрүңдүн обондоруна кулак төшөөгө мага мүмкүнчүлүк бер, ошондой эле, о, менин Багуучум рухуңдун күчтөрү жана кубаты менен мени жандант! О, менин Жактоочум, Сенин сүйүүңдүн рухунда мени бекемде, ошондой эле, о, менин Жараткан, Сенин ырайыңдын жолунда менин кадамдарымды чыңда! Ким мага ак көңүлдүүлүк кылса, Ошол, о, Сен, Сенин өлбөс багыңда, Сенин ажарыңдын алдында, мага кылымдар бою болууга уруксат бер, ошондой эле, Ким мага ээлик кылса, Ошол, о, Сен, Сенин даңкыңдын тактысына мени бекемде! Ким мени жандантса, Ошол, о, Сен, Сени назик камкордугуңдун асманына карай мени көтөр, Ошондой эле, Ким мени туткундап, алса, Ошол, о, Сен, Сенин жетекчилигиңдин Чырагына карай мени жөнөт! Ким менин Булагымдын жана менин Эң жогорку Эңсөөмдүн өзү болсо, Ошол, о, Сен, Сенин көрүнбөс рухуңдун Ачылышы алдында мени чакыр, ошондой эле Ким менин Кудайымдын өзү болсо, Ошол, о, Сен, Өзүң өңүңө чыгарган, Сенин сулуулугуңдун жыпар жыттанган маңызына карай менин кайрылыш баруумду ылайк көр!

Эмнени кааласаң, ошону жаратууга Сен эрктүүсүң. Сен, акыйкатында, Өтө көкөлөтүлгөнсүң, Бардыгынан даңктуусун, Бардыгынан жогорусуң.

Бахаулла

О, менин Кудайым, мага таза жүрөктү жарат, ошондой эле, о, менин үмүтүм, мендеги көңүлүмдүн тынчтыгын кайрадан жарат! О, менин Сүйгөнүм, Сенин рухуңдун күч-кубаты менен мени бекемде, о, мени умтулууларымдын Максаты, о, Сен, Сенин даңкыңдын жарыгы менен Сени жолуңду мага көрсөт! О, менин тиричилигимдин Башаты, Сенин ыйыктыгыңдын Асманына карай, Сенин жеңилбес күч-кубатыңдын күчү менен мени көкөлөт! О, менин Кудайым, Сенин түбөлүктүүлүгүңдүн желаргысы менен мени кайрадан кубант!

О,менин Жандоочум, ылайым, Сенин түбөлүктүү обондоруңдун бейпилчилиги мени желпип турсун, о менин, Төрөм, ылайым Сенин байыркы ажарыңдын кенчи мени Сенден бөлөк, башка бардык нерселерден калкалап турсун, ошондой эле келгендердин ичинен Эң келгени, касиеттүүлөрдүн ичинен Эң касиеттүүсү, о, Сен, ылайым, Сенин түбөлүктүү маңызыңдын ачылышы туурасындагы жагымдуу кабар мага кубаныч алып келсин.

Бахаулла

О, Кудай айланайын Кудайым! Адилеттүүлүктүн таажысы менен менин башымды жасалгала, ал эми менин маңдайымды саймасы менен саймала. Сен, акыйкатында, бардык белектердин жана марттыктын Ээсисиң.

Бахаулла

Ал Ак көңүлдүүлүктүн өзү, Бардыгынан жоомарт! О, Кудай, менин Кудайым! Сенин чакырыгың мени өзүнө тартты жана Сенин даңкыңдын Калеминин добушу мени ойготту. Сенин ыйык сөздөрүңдүн агыны мени жандантты жана шык берүүнүн шарабы менен шаттыкка бөлөдү. О, Теңирим, Сенин белектериңдин учугунан кармап, ошондой эле Сенин жыргалыңдын ажайыбына чаңкап, Сенден бөлөк, башка бардык нерселерден менин баш тарткандыгымды Сен көрүп турасың. Сенин ырайымдуулугуңдун түбөлүктүү толкундары менен жана Сенин назик камкордугуңдун жаркыраган оттору, ошондой эле Сенин ырайың, менен, - Сага карай мени эмне жакындата турган болсо, ошону мага ыраа көр жана Сенин кенчиң менен мени байыт. Менин оозум, менин калемим, менин бардык жашоом Сенин күч-кубатың, Сенин күчүң, Сенин жыргалың жана Сенин белектериң туурасында күбө өтөт, андыктан Сен Кудайдын өзүсүң, Күч-кубаттуу, Күчтүү, Сенден бөлөк, башка Кудай жок.

О, Кудайым, өзүмдүн алсыздыгым жана Сенин өкүмчүлүгүң туурасында, өзүмдүн жардамсыздыгым жана Сенин күчүң туурасында мен азыр күбө өтөм. Мендеги жыргал эмне, ал эми куурал эмне, мен билбеймин; Сен, акыйкатында, Бардыгын билесиң, Бардыгынан акылмансың. О, Теңир, менин Кудайым жана менин Төрөм, Сенин түбөлүктүү буйругуң мен үчүн жетиштүү болгудай жаса, ошондой эле мага Сенин бардык дүйнөлөрүңдөгү гүлдөп-өсүү мага эмнени берсе, ошону мага белгиле. Сен, акыйкатында, Ак көңүлдүүсүң, Жоомартсың.

Теңир! Сенин байлыгыңдын океанынан жана Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн асманынан мени иренжитпе жана мага ушул дүйнөнү жана келечектеги дүйнөнүн жыргалын даярда. Акыйкатында, Сен тоонун чокуларында орнотулган ак көңүлдүүлүктүн тактысынын Ээсисиң; Бирдиктүү, Бардыгын жетектеген, Бардыгынан акылман Сенден бөлөк, башка Кудай жок.

Бахаулла

О, Теңирим! Ылайым, Сенин сулуулугуң менин азыгым, Сенин катышып отурууң-менин суусундугум, Сенин уруксатың – менин үмүтүм, Сенин алкооң-менин иштерим, Сен жөнүндө эске салуу-менин жолоочулаш жолдошум жана Сенин жогорку бийликке ээлүү Күч-кубатың – мага кол кабышың, Сенин жашаган жериң- менин үйүм, ошондой эле мага турак-жай, кимде-ким Сенден көшөгө менен калкаланып коюлган сыяктуу болсо, ошолорго коюлган чектөөлөрдөн Сен тарабынан тазаланган орун.

Акыйкатында, Сен Күч-кубатуусуң, Бардыгынан даңктуусуң жана Бардыгынан күчтүүсүң.

Бахаулла

О, Теңирим, айланайын Кудайым, ылайым, Сенин Ысмың даңктасын! Мен- Сенин назик ак көңүлдүүлүгүңдүн учугун кармай жана Сенин мартабалуу кийимиңдин этегин кармаган Сенин кызматчыңмын. Бардык жаратылгандарды, көрүнгөндү жана көрүнбөгөндү Сен багынткан болсоң, ошондой эле бардык жаратылгандарды жашоонун дал өзү менен бөлөгөн болсоң, ошол Сенин ысмың менен Сенден: көк менен жерди кучактап турган Сенин бийлигиң менен мени бекемде, ошондой эле ар кандай кеселден жана жөнү жок асылуудан мени сакта. Сенин-бардык ысымдардын Теңири жана Сага эмне жагымдуу болсо, ошолордун бардыгынын Орундаштыруучусу экендигиңе күбө өтөмүн. Бардыгынан күч-кубаттүү, Бардыгын жетектөөчү, Бардыгынан акылман, Сенден башка бөлөк Кудай жок.

О, менин Теңирим, Сенин дүйнөлөрүңдүн ар кандайында мага эмне пайда алып келсе, ошолорду мага жөнөт. Кимдерди Сага карата кайрылуулардан каргыш тилегендердин тилдегендери болобу, туура эмес жолдогулардын жөнү жок асылуулары болобу, Сенден чегингендердин бөлөксүнгөндүгү болобу иренжиткен болсо, ошолор, Сенин жараткандарыңдын арасындагы тандалгандар үчүн Сен алдын ала эмнени дайындасаң, ошону мага тартуула.

Сен, акыйкатында , Сенин өкүмчүлүгүңдүн күчү менен Коркунучта Жардамчысың. Бардыгынан күч-кубаттуу, Бардыгынан күчтүү, Сенден бөлөк, Кудай жок.

Бахаулла

О, Теңир, жараткан Кудайым, Сен даңтуусуң! Сенин күндөрүңдөгү жашоого карай Сенин мени чакыргандыгыңа, ошондой эле Сенин Сүйүүң жана Сенин билимиң менен каныккандыгыма Сага ыраазымын. Ошол Сенин акылмандыгыңдын тунук берметтери жана сага жакын турган Сенин ошол кызматчыларыңдын жүрөктөрүнүн кенчинин көрүнүшүнүн сөз тутумдары болгон, ошондой эле Сенин асманыңдагы жана Сенин жердеги бардык жандарды Сенин “Жан тартуучу” деп аталган ысмыңдын Күндүзгү Жылдызы жаркыратып турган Сенин ысмың менен: Сенин жыргалың жана жоомарттыгына жараша, Сенин таң каларлык жана касиеттүү белектериңди мага бер, деп Сага жалбарам.

О, Кудайым, Сен Өзүңдүн Менчик күндөрүң менен байланыштырган соң, бул күндөр-менин өмүрүмдүн баштапкы күндөрү. Сен мага улуу сыймыкты тартууладың, Сен Өзүңдүн тандалгандарың үчүн эмнени даярдасаң, аны менден мындай кармаба.

О, Кудайым, мен бар болгону ошол Сен Өзүңдүн сүйүүңдүн кыртышына отургузулган жана Сен Өзүңдүн жоомарт колуң менен өнүп чыгууга буйруган кичинекей данмын. Ошондуктан ошол дан Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн суулары жана Сенин жыргалыңдын мүрөк булагы туурасында өзүңүн жан дүйнөсүнүн эң тереңинен сыйынат. Ага Сенин сарайыңдын чектеринде Сенин көлөкөңдүн алдында гүлдөөргө ага эмнелер күч бере турган болсо, ошолорду Сенин назик камкордуктарыңдын асманынан ага төмөн жөнөт. Кимде-ким Сенин мол агыныңдын жана Сенин жандандыруучу булагыңдын сууларынын нымы менен Сени тааныгандардын жүрөктөрүн сугарса, Ошонун өзү Сен.

Дүйнөлөрдүн Теңири, Кудай даңктуу болсун!

Бахаулла

О, менин кудайым, Сенин сүйүүңдүн жана Сенин ырайыңдын толук ченеми менен мени сыйла, ошондой эле Кимде-Ким Эң жогорку күбөнүн, Бардыгынан даңтуунун өзү болсо, Ошол, о,Сен, Өзүңдүн эң эле сонун жарыгыңдын сыйкыры менен биздин жүрөктөрүбүздү шыктант. 0,жоомарттуулуктун Теңири, Өзүңдүн ак көңүлдүүлүгүңдүн белгиси катарында, Өзүңдүн күндүзгү жана кечки да көңүл сергиткен желаргыңдан мага жибер.

0, менин Кудайым,ошол Сенин ажарыда Өзүмдүн татыктуу өңүмдү көргөзө алгыдай мындай бир иштерди мен жасаганым жок, ошондой эле, а түгүл эгерде мага дүйнө качантадан бери жашап келсе,ошончо жашоого туура келсе да,баары бир,мындай ак көңүлдүүлүктү өтөй ала тургандагыдай, ошол кызматты жасай албай тургандыгымды мен жетиштүү түрдө билемин, анткени кызматчылыктын абалы, эгерде Сенин жоомартчылыгың гана мага төмөн түшүп келбесе,ошондой эле Сенин жагымдуу ак көңүлдүүлүгүң мага төгүлбөсө, ошондой эле Сенин назик камкордугуң мени курчап албаса,Сенин ыйык чектериңе менин баруу мүмкүнчүлүгүмдү жаап салат.Андан тышкары башка Кудай жок болсо,ошол,о Сен,ар кандай алкоолор,ылайым,Сага багышталсын.Сага карай көтөрүлүүгө мага ак көңүлдүүлүк менен уруксат бер, Сага жакыныраак айланчыктоо жана Сени менен жалгыз гана пикир алышуу сыймыгын мага көрсөт.Сенден бөлөк,башка Кудай жок.

Акыйкатында,Сен кызматчыңа ырайыңды көрсөтүүнү өтө каалаган учуруңда Сен Өзүңө өзүң туурасында эске салуудан бөлөк ар кандай эске алууларды Сен анын жүрөгүн мекендегендерден кубалап саласың; ал эми Сенин ажарыңдын алдында анын колдору менен жаратылган мыйзамсыздык үчүн Сенин кызматчыңа кырсыктарды жөнөтүүгө уруксат берген кезиңде Сен аны ушул дүйнөнүн жана башка дүйнөнүн жакшылыгы менен, аны ошолорчо убараландырып, ошондой эле Сени эске алууну унуткартып сынайсың.

Баб

О, Кудай! Менин рухумду сергит жана кубант. Менин жүрөгүмдү тазала. Менин кучтөрүмдү жалындат.Өзүмдүн иштеримдин бардыгын Сенин колдоруңа ишенип тапшырдым.Сен менин айдоочумсуң жана баш калкалоочумсуң. Мен көбүрөөк санаа чегип,азап тартпай, кубаньгчта, бактылуу болом.О, Ку-дайым! Мен мындан ары коркунучтун кучагында калбайм жана менин тынчымды алуучу машакаттарга жол бербейм. Мен тиричилик түйшүктөрунө көбүрөөк чөмүлбөйм.

0, Кудайым! Мен өзүмдү өзүмө салыштыра келгенде Сен мага көбүрөөк доссуң. О, Теңирим, мен Сага берилем.

Абдул-Баха

О, Теңирим! О, менин Теңирим! Сен сүйүүңдүн оту менен жандырылган жана Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн дарагында алоолоно турган жалын менен жалындаган чырак мына. О, менин Теңирим, Сен келген Синайда күйө турган оттун күчүнүн табын жана жаркырагын, анын кызысуун чында. Сен, акыйкатында, Ырастоочусуң, Жардамчысың, Күч-кубаттутсуң, Жоомартсың, Сүйкүмдүсүң!

Абдул-Баха

О, Кудайым! жараткан Кудайым! Сага карай тартылган жана Сенин катышып отурууңа жеткен Сенин жаркылдаган кызматчың,Сенин рух туткунуң мына! Сенин бирдигиңди таанып,жападан жалгыздыгыңа тобо кылып, Сенин Ажарыда карай ал өзүнүн жүзүн бурду, ошондой эле элдердин арасындагы Сенин ысмың үчүн өзүнүн үнүн көтөрдү, анан да, о, Сен,ашыкча жоомарт Теңир, Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн шар аккан агымына карай адамдарды алып барат! Ал сурангандарга Сенин ченемсиз жыргалыңдын шарабы менен толтурулган жетекчиликтин чөйчөгүнөн ичүүгө жол коет.

0, Теңир, аны дайыма колдо жана бардыгында аны Сенин осуяттуу сырларыңды таанып-билүүгө ылайык көр жана аны Сенин касиеттүү берметтериң менен жаба төк. Аны Сенин асмандагы колдоочу шамалыңа сарайыңдын чокусунун үстүндө желбиреп турган желегиң, ошондой эле өтө тунук сууларыңдын булагы кыл.

О, менин кечиримдүү Теңирим! Бардык жандуунун акыйкатын Сен кимге жоомарттык менен аркаңды тийгизсең, Сенин элиңдин ичиндеги ошолор менен ачып,бардык жерде жарыгын төгө турган чырактын нурлары менен жүрөктөрдү жандыр.

Сен, акыйкатында, Куч-кубаттуусуң, Өкүмдарсың, Колдоочусуң, Күчтүүсүң, Жакшылыкты жаратуучусуң! Акыйкатында,Сен ар кандай ак көңүлдүүлүктүн Теңирисиң!

Абдул-Баха

О, айланайын Кудайым! О, жараткан Кудайым! Мен, Сага таңданып суктанган кызматчың, Сенин Бирдигиңдин дарбазасына карай моюн суна жакындайм жана Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн Падышачылыгы туурасында сыйынам.

О, Кудайым! Баш-отум менен менин Сеники болууңа жана Сен жөнүндө гана ойлоого, ошондой эле мен Сенин Ишиңдин урматына иштегидей болуу үчүн Сенден бөлөк бардык башка нерселерден баш тартып, Сага карай сүйүүнүн оту менен жалындап күйүүгө, Сенин акылмандыгыңды жайылтууга, Сенин окууңду жүрүүгө жана Сени таанып-билүүнүн кубанычы менен тең бөлүшүүгө уруксат эт.

О, Кудайым, мен-С.енин бийлигиңдин колдору менен жандырылган отмун; сыноолордун шамалынан ошол оттун өчүп калуусунан жол бербе. Сага карата менин сүйүүмдү жана, Сенин Бирдигиңдин жагымдуу шаан-шөкөту алдында менин таддануумду арбыт. Сенин бирдигиңдин Сынайында мендеги жылуулук берген отту жандыр жана Сенин ак көңүлдүүлүгүң менен жыргалыңа жараша мендеги жашырынган түбөлүктүү жашоону ойгот. Сен Коргоочусуң жана Сакчысың, Жан тартуучусуң жана Ак көңүлдүүсүң.

Абдул-Баха