Жыйындар

О, Теңир, айланайын Кудайым.Сен даңктуусуң! Сенин жыргалыңдын учкул шамалы менен жана Ким Сенин ойлогон оюңдун Таңынын жана Сенин шыктандырууңдун шоокумунун маңызы болсо,0шолор менен: мага жана ким Сенин жоомарттыгыңа жана ак көңүлдүүлук жыргалыңа эмне ылаиык келсе жана Сенин белектерине жана жакшылык иштериңе эмне татыктуу болсо, ошолорду Сенин ажарыңдан издесе, ошолордун бардыгына төмөн жөнөт,-деп Сага сыйынам. О, айланайын Теңирим, мен кедеймин жана жалгызмын,- мени Сенин байлыгыңдын океанына чөгөр; мен чаңкап жатам-Сенин камкордугуңдун жандантуучу сууларыңан ичүүгө мага уруксат бер.

Сенин Маңызың менен жана Сенин Маңызыңдын жана көк менен жердин бардык тургундары үчүн Сенин кыл көпүрө кыямат Сөзүңдүн Келгени болуга Сен Кимди дайындасаң, 0шону менен:Сенин жакшылыктуу өндүрүшүңдүн Дарагынын көлөкөсү алдында Сенин кулдарыңды бирге чогулт,-деп Сага сыйынам.Аларга анын жемиштеринен даам сызууга жана анын жалбырактарынын дирилдегенине жана анын бутактарында сайраган Куштардын ширин добушуна карай кулак төшөөгө аларга жардам бер.

Сен, акыйкатыңда, Коопсуздукта Жардамчысың,Кол жеткиссиң,Бардыгына| куч-кубаттуусуң, Ашыкча жоомартсың.

Бахаулла

О,Сен, ак көңул Кудай! Ким күч-кубаттуу жана күчтүү болсо, ошол, о, Сен! О, Сен, бардык жакшылыктын Атаеы! Бирге чогулушкан ушул кулдарың Сенин босогоңо карай жалынып, Сенин улуу эңсөөңдөн Сенин аягы жок ак көңүлдүүлүгүңдү каалап,Сага карай кайрылышат. Адамдар дүйнөсүнө кызмат кылуудан бөлөк, аларда башка ниеттер жок.

О, Кудай! Ушул жыйынды шоолалуу кыл. Жүрөктөрдү Ырайымдуу кыл. Ыйык Рухтун белектерин төмөн жөнөт. Аларды көктөгү күч менен үлүшта. Аларга көктөгү акыл-ой менен ак батаңды бер. Алар толук жоошуп жана өтө өкүнүчтө Сенин дүйнөңө карай кайрылгыдай жана өзүн адамдар дуйнүсүнө кызмат кылууга арнагыдай болсун үчүн алардаты айыйкатчылыкты чыңда.Ылайым, ар ким жанып турган чырак болуп калсын.Ылайым, ар ким жылтылдаган жылдыз болуп жансын.Ошондой эле Кудайдын Падышачылыгыңда ар ким таң каларлык түскө жана мас кылган жыпар жытка ээ болсун.

О, жакшылыктуу Ата! Сенин ак батаңды төмөн жөнөт. Биздин жеткиликсиздигибизди жек көр. Бизди Сенин коргооңдун алдында жашыр. Биздин күнөөлөрүбүздү эске алба. Бизди Сенин ак көңүлдүүлүгүң менен айыктыр. Биз алсызбыз, Сен күч-кубаттуусуң. Биз кедейбиз, Сен-байсың. Биз сыркоо-буз, Сен-Дарыгерсиң. Биз жакырчылыктабыз, Сен-Ашыкча жоомартсың.

О, Кудай! Бизди Сенин кудуретиң менен үлүштө. Сен куч-кубаттуусуң, Сен Сыйкорсуң. Сен Жыргалсың.

Абдул-Баха

О, жакшылыктуу Теңир! Бул жолугушууга чогулушкан, Сенин Падышалыгыңа кайрылышкан жана Сенин белектериңе жана Сенин ак батаңа муктаж Сенин кызматчыларың ушул. О, Кудай! Жашоонун бардык маңыздарында жыйынтыкталган Сенин бирдигиңдин белгилерин ач жана көрсөт.Ушул адамзат маңызында Сен кимди кепилге алсаң жана жашырып койсоң, жакшылыктуу жактарды келтир жана кайры.

О, Кудай! Биз-өсүмдүктөр өңдүүбүз,ал эми Сенин жоомарттыгың жамгыр сыяктуу; ошол өсүмдүктөрдү оңолт жана аларга Сенин белектериң менен өсүм бер. Биз-Сенин кулдарыңбыз; бизди турмуш тиричиликтин чынжырынан бошот. Биз түркөйлөрбүз-бизге акылмандыкты бер. Биз өлүүбүз-бизди тирилт.Биз буюмдатабыз-бизди рух менен үлуштө. Биз бардык нерседен Куру калгандарбыз-бизге Сенин сырларыңды багышта. Биз жакырчы лыктабыз-Сенин чексиз казынаңдан бизди байыт жана ак батаңды бер. О,Кудай!Бизди кайрадан жарат;бизге көрүүнү бер,бизге угууну бер,ушул дүйнөнүн тиричилигинде биздин алдыбызда Сенин дүйнөңдүн сырлары ачылсын ушун жана Седин жалгыз табиятыдды тааныгыдай болсун үчүн жашоонун сырларына карай бизди катыштыр.Ар кандай белек Сенден чыгат; ар кандай жакшылыктуу иш Сенден болот.

Сен куч-кубаттуусуң.Сен күчтүүсүң.Сен Сыйкорсуң,Сен Түбөлүк Жоомартсың.

Абдул-Баха

О, Кудурет! Бул жерде Сенин сулуулугуңа карай тартылган жана Сенин сүйүү отуңдун кучагына камтылган Сенин досторуң чогулушту. Ушул жандарды көктөгү периштелерге айландыр, аларды Сенин Ыйык Рухуңдун деми менен кайрадан жарат, аларга кызыл тилдүү оозду жана кебелбес жүрөктү тартуула, аларга көктөгү күчтү жана ырайымдуу сезимди төмөн жөнөт, аларды адамзат тукумунун бирдигинин өкулдөрү жана Акыйыкат Күнүнүн нурлары алдында түркөйлүү түшүнүктөрдүн түнөргүн караңгылыгы таркасын жана ушул күңүрт дүйнө жарык болсун, ушул буюмдата дүйнө рух дүйнөсүнүн жаркырагын өзүнө тартып алсын, шул ар кандай түстөр бирдей түскө кошулушсун жана алкоо обондору Сенин ыйыктыгыңдын журтуна көкөлөсүн үчүн адамдар дуйнөсүндөгү сүйүү менен ынтымактын куралы болууга ылайык көр. Сен, акыйкатында, Бардыгына бийлигиң бар,Бардыгынан куч -кубаттуусуң.

Абдул-Баха