О, Кудай, айланайын Кудайым...

О, Кудай, айланайын Кудайым, менин кайгымды Сенин белектериң жана Сенин жоомарттыгың менен тарат. Менин сагынычымды Сенин Күч-кубаттың жана Сенин күчүң менен кубала. О, менин Кудайым, мен тараптан кырсыктар менен курчалган кезде ушул саатта менин Сага карай кандайча жүзүмдү бурганымды Сен көрүп тарусың, бардык жандардын Теңири, адамдардын жүрөктөрүн жана жан дүйнөсүн Сен багындырган Сенин ысмың менен, ошондой эле Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн Океанынын толкундары менен, Сенин жоомарттыгыңдын Күндүзгү Жылдыздарынын жаркырагы менен Сага айтсам: о, бардык Ысымдардын Теңири жана асандарыдн жаратуучусу, кимге Сага карай өзүнүн ажарын бурууга эч нерсе жолтоо кылбаса, мени ошолордун катарында сана, - деп Сага сыйынам.

О, айланайын Теңирим, Сенин күндөрүңдө мына башка түштү, Сен көрүп турасың. Ким Сенин ысымдарыңдын Таңынын жана Сенин сапаттарыңдын Чыгышынын өзү болсо, Ошонун ысмы менен Сага кызмат кылууга көтөрүүлүгө жана Сенин жакшы жактарыңды көкөлөтө мактоого мага эмне жардам берсе, ошону мен үчүн аныкта, - деп Сага сыйынам. Сен, акыйкатында, Бардыгынан күч-кубаттуусуң, бардык адамдардын сыйынууларына жооп берген Өтө күчтүүсүң.

Ошентип, акыр-аягында, Сенин ажарыңдын жарыгы менен: менин Иштериме ак батаңды бер, менин карыздарымдан кутулт жана менин жокчулугумда мага бер, - деп Сенден суранам. Сенин күчүң жана Сенин үстөмдүгүң туурасында ар кандай тилдер күбө өтөт, Сенин улуулугуңду жана Сенин өкүмчүүлүңдү ар кандай акыл-эстүү жүрөк тааныйт. Ким назар салып жана жооп берсе, Ошондон, Сенден бөлөк Кудай жок.

Бахаулла

О, айланайын Кудайым, Сен мактоого татыктуу, даңазалуунун даңктуусуң! Сени сүйгөндөрдүн үшкүрүгү жана Сени көрүүнү эңсегендердин төгүлгөн көз жашы мени Сенин Күнүңдө Сенин назик ак көңүлдүүлүгүңдөн мени тыйба жана Сенин жаркылдаган ажарыңдын жарыгы алдында Сенин жалгз жашагандыгыңды мактай турган Көгүчкөндөрдүн ырларынан мени айрыба, ү деп Сага жалбарамын. О, кагылайын Кудайым, мен бактысызмын. “Бардыгына ээлик кылуучу” Сенин ысмыңдын мен кандайча карманып турам, кара. Мага өлүү жазылтан; “Чирибес” Сенин ысмыңды мен кандайча карманып турам, кара. Ошондуктан Көкөлөтүлгөн, Бардыгынан жогорору, Сенин Өзүң менен: менин өзүмө мени таштап салба, жана жамандыкка ыктаган менин кумарларым менен мени жалгыз калтырба. Сенин күч-кубаттуу колуң менен менин колумду карма, менин кыялдарымдын жана курулай ойлорумдун терегинен мени эркиндикке чыгар жана Сага эмне жагымсыз болсо, ошолордун бардыгынан мени тазала.

Сага баш-отум менен кайрылууга, бир Сага гана үмүт кылууга, Сенден жашырынар жай издөөгө жана Сенин ажарыңа карай умтулууга мүмкүнчүлүк бер. Өзүнүн күч-кубаттуулугунун бийлиги менен эмнени кааласа, ошонун бардыгын жасаган, ошондой эле Өзүнүн эркин күчү менен эмнени тандаса, ошону буйруган, Ошол, Сен. Сенин буйругуңа эч ким каршы тура албайт; Сен тарабынан алдын ала чийилген нерсени өзгөртүүгө эч кимдин күчү жок. Сен акыйкатында, Бардыгынан күч-кубаттуусуң, Бардыгынан күчтүүсүң, Бардыгынан жоомартсың.

Бахаулла

О, Кудай, айланайын Кудайым! Менден алыстаба, анткени азаптын артынан келген азап мени кысымга алат. О, Кудай, айланайын Кудайым! Өзүм менен өзүмдү калтырба, анткени мага бактысыздыктын эң жаманы келди. Сенин казик камкордугуңдун көкүрөгүнөн чыккан таза сүттү мага ичүүгө бер, анткени менин чаңкоом мени азапка салды. Сенин ырайымдуулугуңдун канатынын көлөкөсү алдында мени калкала, анткени мени душмандарым, бардыгы бирдей мага чечкиндүү кол салышты. Сенин улуулугуңдун тактысына карай, Сенин даңкыңдын жышаандарынын ачылышы менен бетме-бет мени жакындат, анткени бактысыздык мени жаныма батып тийип турат. Мени Сенин Түбөлүктүүлүгүңдүн Дарагынын Жемиштери менен азыктандыр, анткени чектен тышкары алсыздык мени жеңип алды. Сенин ырайымдуу камкордугуңдун колдору сунулган кубанычтын чөйчөгүнөн мени азыктандыр, анткени сансыз кайгы-капа оор түйшүгү менен мени басты, Сенин бардыгынан күч-кубаттуу өкүмчүлүгүңдүн тигилген көйнөгүн мага кийгиз, анткени кедейлик акыр-аягына чейин мени жакырлантты. Сенин Түбөлүктүүлүгүңдүн Көгүчкөндөрүнүн күркүлдөөсү алдындамага уктоого уруксат эт, анткени каардуу чабуулдар менин үлүшүмө туура келди. Сенин жалгыз жашооңдун тактысы алдында, Сенин ажарыңдын сулуу жардылдоосунун ичинде мага аралашууга уруксат бер, анткени коркуу ажан аеосуз калчылдоо менин кыйратышты. Сенин кечиримиңдин океанына, даңктын үйрөтүлбөгөн арстанынын азуусу алдында мени жүктө, анткени өзүмдүн күнөөлөрүм менен акыр-аягында мен айыпталдым.

Бахаулла

Кыйынчылыктардан Кудайдан башка ким куткарат? Айт: Кудайга даңкт! Ал Кудайдын өзү! Бардыгы Анын кулдары жана бардыгы Анын буйругун аткарат.

Баб

Айт: Кудай баарына берет, жана бардыгынан жогоруу турат. Кудайдан бөлөк эч ким: көктө да, жерде эч нерсе бербейт. Акыйкатында, Күч берүүчү, Бардыгынан күч-кубаттуу, Ал өзүн өзүн башкарат.

Баб

О, айланайын Кудайым, Сенин күч-кубатың менен Сага сыйынам! Сыноо күндөрүндө мени каар каптабасын үчүн кое бербе, ошондой эле менин бейгам кезеңдеримде менин тамандарымды Сенин дем берүүчү күчүң менен туура жол боюнча жөнөт. Сен-Кудайсың, андыктан эмнени эңсесең ошону жүзөгө ашырууга Сен экртүүсүң. Сенин эркиңе каршы чыгууга же Сенин ойлоруңду аткарууга жолтоо болууга эч кимдин алы жок.

О, Теңир! Сен аркандай азаптардан куткаруучусуң жана кандай гана кайгы болбосун Четтетүүчүсүң. Ким кандай гана капа болбосун аны кубалап жана ар кандай кулчулуктан куткарган болсо, Ошол Сениң, Сен ар кандай жандардын күнөөсүн Жууйуң. О, Теңир! Сенин ак көңүлүгүң менен кутулууну тартуула жана куткарылууга ээ болгон Сенин кызматчыларыңдын ичине мени да кошо сана.

Баб

О, айланайын Кудайым! О, кагылайын Кудайым, Сенден бөлөк, эч ким менин жан дүйнөмдүн убайымын жеңилдете албайт, андыктан Сен-менин өтө жогорку умтулуумсуң. Менин жүрөгүм Сени менен жана Сен кимди сүйсөң, ошону менен гана сөз байлаган. Менин өмүрүм да, өлүмүм да, Сага таандык экендигин салтанаттуу түрдө билдирем. Акыйкатында, Сен салыштырылгыссың жана теңдешсизсиң.

О, айланайын Теңирим! Сени менен менин аралыгыбызга менин тосмо тургузгандыгым үчүн мени кечирип коюңду суранып,Сага сыйынам. Сенин абалыңа туура келгендегидей Сен Өзүң жөнүндө кабарлап жана Сени эскерүүгө мени буйрусаң да, мен Сени татыктуу түрдө тааный жана Сага жүгүнө албагандыгымды Сенин даңкың жана улуулугуң менен ант берем. О, менин Теңирим, эгерде менин кылык- жоруктарым жана жасаган кунөөлөрүм үчүн мени Сен жоопко чакыра турган болсоң, мени оор кырсыктар басат. Сенден бөлөк башка жардамчыңы мен билбеймин. Сенден бөлөк мен жашына ала тургудай башка жашынчу жайды көргөнүм жок, Сенин уруксатыңсыз Сенин жараткандарыңдын ичинен эч ким Сага карай чакырууга батына албайт. Сенин сотуңдун алдында мен Сенин сүйүүңө гана үмүт артам, ошентип, Сенин буйругуңду ээрчип, Сенин даңкыңа ылайык келгендегидей Сага ынталуу сыйынам. Сен тарабынан убада кылынгандай, менин сыйынымдуу угуп кой деп Сенден суранам. Акыйкатында, Кудайдын өзү Сенсиңң; Сенден тышкары, башка Кудай жок. Ар кандай жардамсыз, бир /Өзүң бардык жаратылгандарга көз каранды эмессиң. Сени сүйгөндөрдүн берилгендиги да Сага пайда алып келбейт,динсиздердин кара ниет иштери да, Сага зыянын тийгизе албайт.ким Өзүнүн убадаларын эч качан бузбаса, ошол Сен, Сен менин Кудайымсың.

О, айланайын Кудайым! Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн белгилери менен Сенин касиеттүү катышып отурууңдун эң бийиктигине карай жакындоого мага уруксат бер жана Сенден бөлөк, кандайдыр-бир кичинерээк эске алуулардан мени сакта,-деп мен Сага сыйынам. О,менин Кудайым, Сен эмнени эңсесең жана ылайык көрсөң, менин басыгымды ошого карай жөнөт. Сенин Күч-кубатың менен Сенин каардуу ачууңдан жана жазаңдан мени корго, ошондой эле Сага ылайыксыз келген жерлерге катышуудан мени карма.

Баб

О, Теңир, айланайын Кудайым менин бактысыз кундөрүмдө менин Токтой турган жайым! Менин Калканым жана менин кырсык чалган күндөрүмдөгү Жашырынаар жайым!

Менин Калканыч жайым жана кыйын сааттарда Жашырынып баш калкалар жайым, ошондой эле менин обочо жашоомдо-менин Жандоочум! Менин жапа чеккенимде –мени Сооротуучу, ошондой эле менин жалгыз калганымда сүйгөн Досум! Менин Күйүтүмдүн оорусун четтетүүчү жана менин күнөөлөрүмдү мага Кое берүүчү!

Мен сага карай баш –отум менен кайрылам жана бүтүндөй жүрөгүм, ойлорум жана сөздөрүм менен: ошол Сенин ыйык бирдигиңдин жыйындысында Сенин каалаганыңа карама –каршы келген бардык нерселерден мени сакта, тазалыкта жана кынтыксыздыкта, Сенин жыргалыңдын дарагынын көлөкөсүндө мага издөөгө шылтоо болгон ар кандай ыпластыктардан мени куткар, -деп Сага кызуу сыйынам.

О, Теңир, алсыздарга ак көңүлдүүлүк кыл, сыркоолорду айыктыр жана чаңкаткан суусунумду кандыр.

Сенин сүйүү отуң жылыткан көкүрөктү кубант, ошондой эле Сенин көктөгү сүйүүңдүн жана рухуңдун жалыны менен ошол отту тутант.

Кудайлык бирдиктин жамынчысын касиеттүлүктүн кийиминде кийиндир жана Сенин ырайыңдын таажысын менин башыма салтанат менен кийгиз.

Менин жүзүмдү Сенин жоомарттыгыңдын жарыгынын жыркылдашы менен жаркырат жана мага Сенин ыйык босогоңдо кызмат кылууга ак көңүлүң менен жардам бер.

Менин жүрөгүмдү Сенин жараткандарыңа карай сүйүүң менен толтур жана Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн белгиси, Сенин жыргалыңдын жышааны, Сенин сүйгөндөрүңдүн ортосундагы ынтымактын зикир чалуучусу, Сага берилген, Сага алкоону айтуучу, өзү жөнүндө унутуп калуучу, бирок Сенин бар экендигиң жөнүндө өзгөрүүсүз эстөөчү болуп калууну мага бер.

О, Кудай, кагылайын Кудайым! Сенин кечиримиңдин назик желаргысын менден аяба жана Сенин жардамыңдын жана Сенин ырайыңдын булактарынан мени айырба.

Сенин канаттарыңдын көлөкөсү алдында мага уя салууга уруксат бер жана Сенин бардыгын кайтаруучу көзүңдүн карашын мага бур.

Сенин элиңдин арасында Сенин ысмыңды мен даңктагыдай болсун үчүн, менин үнүм улуу жыйындарда жогорулагыдай жана менин эриндерим Сени алкоонун агыны дуу коюп аксын үчүн менин оозумдун кулпусун ач.

Сен, акыйкатыңда, Жакшылыксың,Даңктуусуң,Күч-кубаттуусуң,Бардыгынан күчтүүсүң.

Абдул-Баха

Ал Жан тартуучунун, Бардыгынан жоомарттын өзү!

О, Кудай, кагылайын Кудайым! Сен мени көрүп турасың, Сен мени билесиң; Сен менин калкаланар жана жашынар жайымсың. Мен эч нерсени издеген жокмун жана Сенден бөлөктү издебеймин; мен эч кандай чыйыр менен баскан жокмун жана сенин сүйүүңдүн чыйырынан бөлөк, эч кандай чыйыр менен баспаймын. Таптакыр үмүт үзүүнүн көзгө сайса, көрүнгүс караңгылыгында менин үмүт жана тилекке толгон менин карегим Сенин чексиз ак көңүлдүүлүгүңдүн шоокумун тосуп тигилет, ошондой эле таң алдындагы саатта менин суй жыгылган жан дүйнөм Сенин сулуулугуңду жана жеткиликтүүлүгүңдү эске алуу менен сергийт жана чыңдалат. Кимге Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн жыргалы жардам берген болсо, ошол, мейли ал кичинекей тамчы гана болсун, кийин ал чеги жок океан болуп калат, ошондой эле Сенин назик камкордугуңдун төгүлүшү менен колдоого алынган эң эле майда бөлүк болсун, жылтылждаган жылдыз сыяктуу жымыңдайт.

О, Сен , Күнөөсүздүктүн Руху, Ким Баардыгынан жоомарт, Сыйкор болсо, ошол Сен, ушул Сенин татынакай, жалындуу кулуңа –Өзүңдүн коргооңдун алдында тун+өк бер. Ушул дүйнөдө жашаган ага Сенин сүйүңдө туруктуу жана бекем болууга жана ушул канаттары сынган кушка көктөгү даракта кылымдар бою бекемделген Сенин кудайлык уяңдагы жашырынар жана калкаланар жайга жетүүгө жардам бер.

Абдул-Баха