Ушул келмени күн сайын окуу милдетүү.

О,Кудай! 0,Кудай!сенин алдыңда Канаты куш ушул,анын учуусу да жай;-гүлдөөнүн жана кутулуунун чокусуна карай ал уча алгыдай болсун үчүн ага жардам бер, чексиз мейкиндиктерге жогорку кубаныч жана шаттык менен анын учуусуна жол бер, Сенин эң улуу Ысмыңдын урматына анын обонун бардык аймактарга жеткир, ушул чындык менен угар кулагын жыргая жана көздөрүн жетекчиликтин жышаандарын көргөзүп жаркырат.

О, Теңир! Мен үй-бүлөөсүз, жалгыз, жетиммин. Сенин бөлөк, башка колдоо,Сенден тышкары,башка жардамчы,Сени эске албаганда, башка таяныч менде жок.Сага кызмат кылууда мага күч бер, Өзүңдүн бир топ периштелериңди мага жардамга жөнөт,Сенин Сөзүңдү жарыялоодо мага жеңишти тартуула,Сенин жараткандарыңдын арасында Сенин акылмандыгыңды кабарлоону мага ылайык көр. Акыйкатыңда, Сен ушул алсызга коргоочусуң, акыйкатыңда, Сен Башкаруучусуң, Куч-кубаттуусуң Тоскоолдукту сезбейт элең.

Абдул-Баха

/Келме батыш штаттардагы бахаилер үчүн ачылган/

О, айланайын Кудайым, Сага алкоо! сенин ырайымдуулугуңдун жыпар жытына тартылган, Сенин жалгыздыгыңдын дарагында алоолонгон отунан жалындаган Сенин кулдарың ушул;алардын көздөрү Сенин жалгыздыгыңдын, Синайда жаркыраган эң соонун жарыгы менен жарык кылынган.

О,Теңир! Сенин элдериңдин арасында Сени алар эске алгыдай болсун үчүн алардын тилдерин чыгар; Сенин ырайың жана ак көңүлдүүлүгүң менен Сени алкоого аларга ылайык көр, Сенин периштелериңдин кошууну менен аларга жардам бер, Сага кызмат кылууга алардын белин бек буу жана аларды Сенин жараткандарыңдын арасындагы Сенин жетекчилигиңдин жышаандары кыл.

Акыйкатында, Сен Бардыгынан күч -кубаттуусуң, өтө бийиксиң, Түбөлүк Кечиримдүүсүң, Бардыгынан ак көңүлсүң.

Абдул-Баха

/Келме Канададагы бахаилер учун ачылган/

/Кудайдын жыпар ЖЫТЫН таркатуучулар ар күнү эртең менен ушул сыйынууну айтууга тийиш./

О,Кудай,айланайын Кудайым!Ушул куч-кубаты жок көктөгү күчтөрдү кан-дайча сурап жатат,ушул бечера Сенин бейштеги казыналарың туурасында кантип сыйынып жатат,ушул чаңкаган түбөлүк жашоонун башаты туурасында кандайча эңсейт ушул сыркоо Сенин Жогорку Падышачылыгыңда Сенин тандалган кулдарыңаСен кимди багыштасаң, Сенин чексиз ак көдүлдүүлүгүң аркылуу убада кылынган айыгууну кантип тилеп жатат Сен көруп турасың.

0,Теңир! Сенден бөлөк, башка жар дамчы, Сенден тышкары, башка жашырынар жай,ошондой эле Сени эсепке албаганда башка, таяныч менде жок. Сенин касиеттүү жыпар жытыңды жеткирүүгө жана Сенин элиңдин ичиндеги тандагандардын арасына Сенин окууңду таркатууга Сенин периштелериңдин кошууну менен мага жар дам бер.

О, кагылайын Теңирим! Сенден бөлөк бардык нерселерден аша көчүүгө, Сенин жоомарттыгыңдын кийиминин этегинен бекем кармоого, Сенин диниңе баш-отум менен берилген болууга,Сага карай сүйүүдө катуу жана бекем бойдон калууга жана Сенин Китебиңде Сен эмнени буйрусаң ошолорду сактоого мени ылайык көр.

Акыйкатында, Сен башкаруучусуң , Күчтүүсүң, Бардыгынан зорсуң.

Абдул-Баха

/Сыйынуу Канададагы бахаилер үчүн ачылган/