Уй-бүлө

О, кагылайын Кудайым, сенин Кечиримиң туурасында сыйынам, ошондой эле Сага карата кайрылууга Сенин кулдарыңа Сен кандай каласаң, ошого ылайык кечирим берүү туурасында жалынам. Сенин үстөмдүгүңө кандай кылуу тиешелүү болсо,биздин күнөөлөрүбүздү жууп, ошондой эле мени,менин ата-энемди жана ким Сенин пикириңде Сенин чексиз бийлигиңе туура болгондогудай жана Сенин көктөгү күчтөрүңдүн даңкына ылайык келгендегидей Сенин сүйүүңдүн имаратына кирсе,ошолорду да кечирип коюңуду сурап Сага сыйынам.

О, кагылайын Кудайым! Сага карай өзүмдүн сыйынууларымды айтууга менин жан дүйнөмдү Сен шыктандырдың,ошентин, Сен болбогон кезде,мен Сага карай чакырылмак эмесмин. Сен улуусуң жана даңктуусуң; мен Сага алкоо айтамын,анткени Сен мага ачылдыд, андыктан мени кечир деп, сыйынам, анткени Сени таанып-билүү милдетин аткаруу мага жетишпейт жана Сенин сүйүүңдүң жолунда мен көп нерселерге жетише алган жокмун.

Баб

Ата-энелер үчүн О, Теңир! Ушул эң улуу Осуятта алардын ата энелери үчүн балдардын сыйынууларын кабыл аласың.Ушул Осуяттын өзгөчө сансыз белектеринин бири ушундай.0шондуктан,о,жакшылыктуу Теңир, Сенин жалгыз жашаган босогоңдун жанындагы Сенин кулуңдун суранычын кабыл ал жана анын атасын Сенин ак көңүлдүүлүгүңүн океанына чөгөр,анткени ушул уулу Сага кызмат кылууга көтөрүлдү жана Сенин сүйүүңдүн жалгыз аяк жолунда ар кандай сааттарда тырышчаактыгын көрсөтүүдө.

Акыйкатында, Сен Сыйкорсуң, Кечиримдүүсүң, Жакшылыктуусуң.

Абдул-Баха