Окуунутаркатуу

О, айланайын Кудайым, Сенин Сөзүңдү даңазалоого жана жалгандыктан качууга акыйкатты ырастоого касиетүү ырларды таркатууга, улуулукту ачууга жана таң нурдун чачыратууга ишенимчүлөрдүн жүрөктөрүндө сөз калууга жардам бер.

Сен акыйкатында, Жоомартсың, кечиримдүүсүң.

Абдул-Баха.

О, Кудай, кагылайын Кудайым! Сүйгөн жана назик жүрөктөргө ээ болууга жана Жогорудагы бир топ кишилерден чыга турган жетекчиликтин жарагын жер жүзүндөгү барыдк элдердин арасында тутантууга Өзүңдүн ишенимдүү кулдарыңа жардам бер. Сен акыйкатында, Күчтүүсүң, Өкүмчүлсүң, Күч кубаттуусуң, Бардыгын багынтуучусуң, Түбөлүк Сыйкорсуң, Сен акыйкатында Молсуң, Кайрымдуусуң, Назиксиң, Өтө жоомартсың.

Абдул-Баха.