Келечектеги энелер учун

Менин Теңирим! Менин Теңирим! Сени алкайм жана Сен жоош күң аялды, Сага сыйынып жана суранып жаткан күңдү эмне менен сыйласаң , ошол үчүн ыраазылык билдирем, анткени, акыйкатында, Сен аны өзүңдүн анык Падышачылыгыңа жөнөттүң, ага ушул шарттуу дүйнөдө Сенин Жогорудагы Чакырыгыңа назар салууну бердиң жана бардык жандуунун үстүннөн Сенин жеңиштүү чексиз укуктуу өкумчүлүгүңдүн келе жатышы туурасында күбө өткөн Сенин жышаандарыңды көрүүгө ылаиык көрдүң.

О, айланайын Кудайым,мен өзүмдүн койнумда эмнени көтөрүп жүрсөм,ошону Сага арнайм. Ага,Сенин ак көңүлдүүлүгүң жана жоомарттыгыңа жараша,Сенин Падышачылыгыңда татыктуу жана бактылуу бала болууну бер,ал Сенин насаатыңдын көлөкөсү алдыңда өсүп жатат жана өсө берсин.Акыйкатында, Сен жыргалсың! Акыйкатында,Сен улуу Ак көңүлдүүлүктүн Теңирисиң!

Абдул-Баха