Орозо

Бахаилердин орозосу Бахаи календарынын Ала/Көкөлөтүлгөндүк/ айы ичинде, марттын 2 синен тартып 20 сын кошо эсептегенде тутулат.

О, Теңир, айланайын Кудайым, Сага алкоо! Ким тарабынан карангылык жарылыкка айланса, эл катышчуу каситеттүү жайды курса. Илим менен сабатты чыгарган, түрмөктөлгөн жазуу буйрук окулган зор. Ачылышын менен, - бизге Сенин аяныңды жөнөт. Өзүңдүн кудуреттүү Атак даңкыңа көкөлөп барып, арам сана күмөн ойдон арылып, көңүлдүн датын кетирүүгө рахым эт. Бир негиздүү уюткуңдун чайырына ишемсиз пенделер кирбесин.

О, айланайын Теңирим, Ким Сенин кең пейилиңдин босогосун бек кармап, өзүңдүн жылуу меримиң менен жыргалыңа малкыган болсо ошол мен. Мага жана менин сүйгөндөрүмө ушул дүйнөнүн жана чын дүйнөнүн жыргалын бер. Өзүң тандап жараткандарга сырдуу тартууңан бер.

Мына, айланайын Теңирим. Өз кулдарыңа буйрук кылган орозо күндөрү Өзүңдөн башкаларга баарынан толук бойдон баш тартып, бүт дитин Өзүңө берсең, орозону бек кармагандар бактылуу жандар. Айланайын жараткан Өзүңө моюн сунуп, Өзүңдүн буйргуңду угуп жолуңду жолдоого мага жана аларга жардам кыл. Акыйкатты тандасаң ошону жүзөгө ашырууга Өзүңдүн эркиң.

Бардыгын жетектөөчү, Бардыгынан акылман, Сенден бөлөк, башка Кудай жок. Бардык даңаза бүт дүйнөнүн Теңири, кудуреттүү Кудайга болсун.

Бахаулла

О, Ак көңүлдүүлүктүн Кудайы, Сен. Кимдин күчтөрү бардык жандарды баамдап турат, Сенин кулдарың, Сенин эркиң менен ынтымакта, Сен тарабынан буйрулган орозонун күндөлүк маалы кандайча тутуп жатат, Сенин Ысмыңды эске алгыдай жана Сенин жыргалыңдын жана жоомарттыгыңдын казынасына эмне сакталса, ошол жакшылыктардан өзүнүн үлүшүн алып калууга үмүт этип, Сага алкоо айткыдай болуу үчүн күндүн тыңы эми эле шоокумдана баштаганда алардын кандайча туруп жаткандыгын көрүп жатасың. О, Сенин Ысымдарыңдын жана сапаттарыңдын бардык дүйнөсү Кимдин колунда болсо, ошол бардык жаралгандардын тизгинин Өзүнүн колунда кармоочу, - ылайым, Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн булуттарынан төгүлгөн агындарынан алынган Сенин сууларыңдан Сага кызмат кылуу күнүндө Сен айырбайсың, ошондой эле Сенин ырайыңдын, - деп Сага сыйынам.

О, айланайын Теңирим, Сенин бийлигиңдин жана Сенин өкүмчүлүгүңдүн улуулугу жөнүндө жердин ар бир эң кичинекей бөлүгү күбө өтөт; Сенин улуулугуңдун даңкын жана Сенин кудуреттиң Ааламдын бардык жышаандары ырасташат. О, бардыгынын жана жан бүткөндүн жогорку Теңири, өтүп кетпес күндөрдүн Падышасы жана бардык элдердин, Сенин осуяттарыңдын учугунан кармашкан жана Сенин Буйругуң менен асмандан төмөн жөнөтүлгөн Сенин мыйзамдарыңдын ачылышы алдында өздөрүнүн баштарын ийишкен, ошол Сенин кулдарыңдын үстүнөн Башкаруучусу ак көңүлдүүлүк кыла көр.

О, айланайын Теңирим, Сенин назик камкордугуңдун чыгышына карай алардын көздөрү кандайча жалдырап, Сенин ак көңүлдүүлүңдүн океанына карай алардын жүрөктөрү кандайча ниет кылып, Сенин, Ашыкча даңктуунун ысмынын урматына өтө бийик Жердегилердин жалынган, Сенин эң ширин үнүңдүн добуштары алдында алардын үндөрү кандайча тынчып калды, көрүп турасың. О, кагылайын Теңирим, кимди сыноолор жана каатчылыктар куугунтуктаса, ошолорго, Сен эмнеге ээ болсоң, ошолорго ээ болушсун үчүн колдогусунун бардыгын беришкендерге, Сенин сүйгөндөрүңөргө жардам бер, анткени алар ушул дүйнөдөн бурулуп кетиши жана Сенин даңкыңдын падышачылыгына карай жан дүйнөсү менен ниет кылышты. О, менин Теңирим, бузуку кумарлар жана эңсөөлөрдүн кармай калуусунан аларды калкала жана ушул дүйнөдө жана чын дүйнөдө аларга эмне пайда алып келсе, ошолорго ээ болууга аларга жардам бер.

О, айланайын Теңирим, жаратуу дүйнөсүндө Өзүңдүн үнүң жогорулаган жана анын артында өтүп кетпес даңктын тактысына карай жол жок болгон Даракка карата бардык элдерди чакырган Сенин касиеттүү, Сенин кымбат баалуу Ысмың менен: бизге жана Сенин кулдарыңа Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн мол жамгырын, ал бизди Сенден бөлөк, башка эске алуулардан тазаласын, ошондой эле бизди Сенин жыргалыңдын океанынын жээктерине карай жакындатсын үчүн төк, - деп Сага жалбарамын. О, Теңирим, Сенин Өтө көкөлөтүлгөн Калемиңдин күчү менен даңктын Жеринде биздин жан дүйнөлөрүбүзгө өлбөстүктү эмне тартууласа, Сенин Падышачылыгыңда биздин ысымдарыбызды түбөлүккө калтырса жана биздин өмүрүбүздү Сенин колдоочулугуңдун сактоочу жайында, ал эми биздин денелерибизди Сенин кыйрагыс сепилиңдин топурагында сактаса, ошону жаз. Өткөндүн жана келечектин ар кандай нерселеринин үстүнөн Сенин бийлигиң бар. Бардыгынан күчтүү Көрүүчү, Өзү жаралган Сендин бөлөк, башка Кудай жок.

О, Кудай, Сенин ырайыңдын жана Сенин белектериңдин асманына карай биздин алакандарыбыз жайылганын көрүп турасың. Сенин өлчөнгүс жоомарттыгыңдын жана мол жыргалыңдын казыналары менен толушуна аларга уруксат бер. Бизди, аталарыбызды да, апаларыбызды да, кечир, Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн жана жыргалыңдын океанынан биз эмнени энсесек, бардыгы менен бизди үлүштө. О, биздин жүрөктөрүбүздүн Ашыгы, Сенин жолуңдагы биздин бардык эмгектерибизди кабыл ал. Сен, акыйкатында, Бардыгына бийлигиң бар, Өтө көкөлөтүлгөнсүң, Салыштырылгыссың, Жападан жалгызсың, Кечиримдүүсүң, Ырайымдуусуң.

Бахаулла